Organisaatio ja hallinto / Henkilöstöhallinta
A A A

Perehdyttämisen näkökulmat:

  • Yhteisten asioiden perehdyttäminen
  • Oman organisaation perehdyttäminen

 

Taustaorganisaation ohjeiden mukaan:

  • Rekrytointi
  • Osaamisen suuntaaminen
  • Kehityskeskustelut
  • Varhainen puuttuminen