Matkailija tulee kohteeseen mm. junalla, henkilöautolla, lentokoneella, bussilla ja polkypyörällä. Liikenneturvallisuus on keskeinen osa matkailun turvallisuuden ketjua myös matkailukeskuksen työntekijän ja alueen asukkaan näkökulmasta. Liikenneturvallisuutta lisäävät toimenpiteet liittyvät liikennevälineiden tekniikan kehittämiseen, ajoneuvojen käyttäjien ja väylillä liikkuvien asenteiden muokkaamiseen sekä alueen infrastruktuurin parantamiseen.

Erilaisten teknisten laitteiden ja palvelujen toiminta kylmissä oloissa tulee ottaa huomioon osana matkailun turvallisuudessa. Tästä esimerkkinä on maastoajoneuvojen toiminnan varmistaminen kaikissa olosuhteissa. (Ryynänen 2012.) Lapin matkailun turvallisuusverkostossa kehitetään parhaillaan maastokäyttöisten moottoriajoneuvojen turvallisuutta. Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunta tuottaa Lapissa erikseen tietoa maastoliikenteen onnettomuuksista. Matkailukeskusten liikenneturvallisuutta on tutkittu erillisenä hankkeena. 
Keskeiset toimijat: Liikenneturva ry, Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunta, Liikennevakuutuskeskus, Trafi, RAMK, Arctic Power.

Matkailuliikenteen turvallisuus.jpg
Kuva: Kemin harjoitus syyskuu 2012. © Pekka Iivari


Lapin korkeakoulukonsernin opinnäytteitä:
Parikka, K. 2009. Ikäautoilijat henkilöautonkuljettajina : "aina ajattelee, että ku mul on ikää, niin mul on niinko varaa" : induktiivinen sisällönanalyysi. Pro gradu –tutkielma. Rovaniemi: Lapin yliopisto. 

Piironen, J. 2005. Euroopan unioni onnettomuustutkinnan sääntelijänä. Lisensiaatintutkielma. Oikeustieteiden tiedekunta. Rovaniemi: Lapin yliopisto. 

Uusitalo, T. 2008. Liikenneturvallisuuden parantaminen. Opinnäytetyö. Rovaniemen ammattikorkeakoulu.

Muita julkaisuja:
Köngäs, R. 2004. Moottorikelkkaonnettomuudet 1992 – 2003. LIIKENNEVAKUUTUSKESKUS. Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta (VALT).

Köngäs, R. 2006. Moottorikelkkaonnettomuudet vv. 1992-2005. LIIKENNEVAKUUTUSKESKUS. Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta (VALT).

Matkailukeskusten liikenneturvallisuus (Ramboll), Moottorikelkkaonnettomuudet 2011.

Piispa, M. 2004. Konginkankaan onnettomuus ja liikenneturvallisuus : tutkimus neljän sanomalehden kirjoittelusta. Helsinki: Liikenneturva. 

Mäkinen, T. 1994. Talvi ja tieliikenne -projekti : nastarenkaiden vaikutus matkoihin ja kuljettajien riskinottoon. Helsinki: Tielaitos.

Viranomaisraportteja:
DG Information Society (2003). Information society technologies for transport and mobility : achievements and ongoing projects from the fifth framework programme. European commission report.

Euroopan komissio (2003). 20 000 ihmishengen pelastaminen liikenteessä : yhteinen vastuu. Euroopan komission julkaisu.

Lapin läänin liikenneturvallisuussuunnitelma 2007-2010. (2007). Rovaniemi: Lapin lääninhallitus.

Piironen, J. 2013. Turvallisuustutkinta: Turvallisuustutkintaa sääntelevä lainsäädäntö ja sen suhde kansainvälisiin sopimusmääräyksiin ja EU-oikeuteen. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 7/2013: Helsinki.

Pöllänen, M. - Mäntynen, J. 2004. Tieliikenteen turvallisuus vuoteen 2020. Helsinki: Tiehallinto.

Silfverberg, L. 2006. Liikenneturvallisuus kaavoituksessa. Helsinki: Ympäristöministeriö.

WHO:n raportti: Decade of Action for Road Safety 2011-2020: saving millions of lives. Katsottu 6.6.2012.

Kansallisia ja kansainvälisiä tutkimuskirjoja ja -artikkeleita:
Garase, M. 2006. Road rage. New York : LFB Scholarly Pub. 

Mohan, D. 2006. Road traffic injury prevention training manual. Geneva: WHO. 

Puohiniemi, M. ym. 1995. Liikenneturvallisuus ja tienpidon vaihtoehdot. Tutkimus erilaisten inressiryhmien näkemyksistä : tulosraportti. Helsinki: Tielaitos.

Kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja ja -hankkeita:
Autoliiton operaatio Lumihiutale. Katsottu 7.12.2012.
YK:n ja maailman terveysjärjestön tieturvallisuussivut.
Kansainvälinen tieturvallisuusviikko.
Tieliikenneturvallisuusalan parhaat käytännöt. Maakohtaisten toimenpiteiden käsikirja.
Total Airport Security System. Katsottu 26.9.2012.

Lisätietoja:
Ari Karjalainen, Rovaniemen ammattikorkeakoulu, ari.karjalainen@lapinamk.fi, puh. 040 510 8427
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK