Judge Hammer.pngTutkimusteemassa lähestytään matkailun turvallisuutta oikeudellisten ja immateriaalioikeusasioiden  (IPR = Intellectual Property Rights) kautta. Matkailualan palvelut, tuotteet ja toimintatavat on laajentunut globaaliksi mm. tieto- ja viestintäteknologian kehittymisen myötä. Matkailualalla kiinnitetty riittävästi huomiota aineettoman varallisuuden suojaamiseen. 

IPR - Mistä on kysymys? 
  • aineettomat oikeudet
  • immateriaalioikeudet
  • teollisoikeudet ja tekijänoikeudet

Matkailualalla syntyy uutta aineetonta pääomaa, joka toimii kilpailuetuna alalla. Aineettoman pääoman huomiointi matkailuliiketoiminnassa syytä ottaa vakavasti viimeistään nyt. Aineeton pääoma tulisi suojata plagioinnilta kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Tekijänoikeus- ja tavaramerkkilaki ovat voimassa myös Internetissä.
                                                                                   

Kuva: ”Judge Hammer”, © 2013 Judge Hammerr (osoitteessa: http://pixabay.com/static/uploads/photo/2012/04/24/13/07/symbol-39982_640.png. 15.1.2013), käytetty Creative Commons -lisenssin (http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/) mukaisesti.            
 
Lapin korkeakoulukonsernin julkaisuja:
Iivari, P. 2012.* Matkailun turvallisuus. Globaalit muutokset - paikalliset vaikutukset. Rovaniemen ammattikorkeakoulun julkaisuja D nro 8. Rovaniemi University of Applied Sciences.

Turunen, A. - Lamminpää, S. 2011. Luovat alat ja IPR Lapissa 2011. Selvitys Lapin luovan toimialan yritysten aineettomaan varallisuuteen liittyvistä valmiuksista. Lapin yliopiston oikeustieteellisiä julkaisuja. Sarja C 58. Rovaniemi: Lapin yliopisto / Oikeustieteiden tiedekunta / Varallisuusoikeuden instituutti (ICLU). Painopaikka: Lapin yliopistopaino.

Virtanen, P. 2012. ‘Matkailu ja turvallisuus’. Teoksessa Matkailuoikeus (toim. M. Lohiniva-Kerkelä), 93-122. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus.

Muita julkaisuja:
Sorvasi, K. 2005. Vastuu tekijänoikeuden loukkauksesta. Erityisesti tietoverkkoympäristössä. Helsinki: WSOY.

Viranomaisraportteja:
Piironen, J. 2013. Turvallisuustutkinta: Turvallisuustutkintaa sääntelevä lainsäädäntö ja sen suhde kansainvälisiin sopimusmääräyksiin ja EU-oikeuteen. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 7/2013: Helsinki

Kansallisia ja kansainvälisiä tutkimuskirjoja ja -artikkeleita:
Barth, Stephen (2012). Hospitality Law: Managing Legal Issues in the Hospitality Industry. New Jersey: John Wiley & Sons. Ks. Julkaisuluettelo.

Lisätietoja:
Pekka Iivari, Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti, pekka.iivari@lapinamk.fi, puh. 0400 425 784

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK