Matkalla huipulle

Alumnien uutiskirje

Ennakointiosaamisen palveluista apua yritysten kehitystyöhön

30.1.2014
Ymmärrys matkailun ennakoinnista avaa usein uusia näkökulmia oman toiminnan kehittämiseen. MTI:n ennakointiosaamisen palveluiden avulla yritykset ja organisaatiot saavat apua ennakointityön käynnistämiseen sekä tiedon soveltamiseen käytännössä ja toiminnan uudistamisessa. Ennakoinnin palvelut toimivat oivallisena tukena esimerkiksi strategiatyössä, tuotekehityksessä tai hankevalmistelussa.

Ammattikorkeakoulun opiskelijat selvittivät Kelekkamessujen talousvaikutuksia

31.1.2014
Runsaasti kävijöitä keräävät Kelekkamessut järjestettiin Rovaniemellä marraskuun alussa 2013. Rovaniemen ammattikorkeakoulun matkailun sekä hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelmien opiskelijat selvittivät messujen talousvaikutuksia.

Pro gradu: Hotellityöntekijöiden työhyvinvointi on heikkoa

11.2.2014
Hotellityöntekijät kokevat työnsä epävarmaksi ja työuupumusta ja työtyytymättömyyttä aiheuttavaksi. Jotta työtyytyväisyyttä voitaisiin parantaa, tulisi hotellityön arvostusta pyrkiä lisäämään esimerkiksi parantamalla palkitsemista ja panostamalla koulutuksen laatuun.

Pro gradu: Paikallinen tuki arvokasta tapahtumille

11.2.2014
Rahoituksen löytyminen koetaan tapahtumien suurimmaksi haasteeksi. Tapahtumajärjestäjät toivovatkin paikkakunnilta tukea ja kannustusta sekä taloudellisen tuen muodossa että esimerkiksi yhteistyöverkostoina ja paikallisen median osoittamana huomiona.

Juho Hiilivirrasta matkailun turvallisuusnormiston nimi- ja logokilpailun voittaja

13.2.2014
Matkailun turvallisuusnormistolle haettiin nimeä ja logoa kaikille avoimessa kilpailussa marras-joulukuussa 2013. Kilpailuun osallistui 10 kilpailutyötä, ja voittajaksi valittiin Juho Hiilivirran ehdotus ”Safety Lapland”.

MTI liittyi esteettömän matkailun kansainväliseen ENAT-verkostoon

20.2.2014
MTI on liittynyt kansainvälisen esteettömän matkailun ENAT-verkostoon, joka tukee kansainvälistymistä ja verkostoja EU-alueella. ENAT kerää vuosien 2013–2014 aikana tietoa esteettömän matkailun nykytilasta EU-maissa.

Pro gradu: Lapin matkailu on haavoittuvainen ydinonnettomuuden sattuessa

18.3.2014
Luontoon pohjautuvat voimavarat, kuten puhtaus, turvallisuus ja ympäristön elämyksellisyys, ovat Lapin matkailun vahvuuksia ja haavoittuvimpia, mikäli alueelle leviäisi radioaktiivinen laskeuma. Vaikka ydinonnettomuuden suorat fyysiset vaikutukset jäisivät vähäisiksi, epäsuorat vaikutukset etenkin Lapin matkailuimagoon ja koetun ympäristön elämyksellisyyteen ovat väistämättömiä.

Pro gradu: Haluttu aktiivilomatuote on asiakkaan näköinen

18.3.2014
Aktiivilomilta eli valmismatkapaketeilta, joihin sisältyy jokin liikuntamuoto, haetaan samankaltaisia asioita kuin lomamatkoilta muutenkin: hyvää oloa, reipasta menoa, luonnosta nauttimista, uusia taitoja ja samanhenkistä seuraa. Lomamatkalla halutaan harrastaa samoja liikuntalajeja kuin arkena, koska arkena harrastamiseen ei ole riittävästi aikaa, mutta myös uusia lajeja ollaan halukkaita kokeilemaan.
Edellinen 1 2 3 4Seuraava