Matkalla huipulle
Mikä matkailualan ammatti sopii sinulle?

Matkailututkija

dreamstime_xs_<span class='skype_c2c_print_container notranslate'>17249110</span><span id='skype_c2c_container' class='skype_c2c_container notranslate' dir='ltr' tabindex='-1' onmouseover='SkypeClick2Call.MenuInjectionHandler.showMenu(this, event)' onmouseout='SkypeClick2Call.MenuInjectionHandler.hideMenu(this, event)' onclick='SkypeClick2Call.MenuInjectionHandler.makeCall(this, event)' skype_menu_props='{'numberToCall':'+35817249110','isFreecall':false,'isMobile':false,'isRtl':false}'><span class='skype_c2c_highlighting_inactive_common' dir='ltr' skypeaction='skype_dropdown'><span class='skype_c2c_textarea_span' id='non_free_num_ui'><img class='skype_c2c_logo_img' src='resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png' height='0' width='0'><span class='skype_c2c_text_span'>17249110</span><span class='skype_c2c_free_text_span'></span></span></span></span>.jpg

Mitäpä, jos asettaisit tavoitteeksi matkailualan tutkijan tehtävän?

Matkailututkimusta voi Suomessa opiskella vain Lapin yliopistossa. Oppiaineessa voi suorittaa yhteiskuntatieteiden kandidaatin, maisterin, lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot. 

Matkailututkijat keräävät ja analysoivat tietoa matkailun yhteiskunnallisista, taloudellisista, ekologisista ja sosiaalisista vaikutuksista.

Lue lisää matkailututkimuksen oppiaineesta täältä.