Matkalla huipulle
Mikä matkailualan ammatti sopii sinulle?

Markkinointisuunnittelija dreamstime_xs_<span class='skype_c2c_print_container notranslate'>28418730</span><span id='skype_c2c_container' class='skype_c2c_container notranslate' dir='ltr' tabindex='-1' onmouseover='SkypeClick2Call.MenuInjectionHandler.showMenu(this, event)' onmouseout='SkypeClick2Call.MenuInjectionHandler.hideMenu(this, event)' onclick='SkypeClick2Call.MenuInjectionHandler.makeCall(this, event)' skype_menu_props='{'numberToCall':'+35828418730','isFreecall':false,'isMobile':false,'isRtl':false}'><span class='skype_c2c_highlighting_inactive_common' dir='ltr' skypeaction='skype_dropdown'><span class='skype_c2c_textarea_span' id='non_free_num_ui'><img class='skype_c2c_logo_img' src='resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png' height='0' width='0'><span class='skype_c2c_text_span'>28418730</span><span class='skype_c2c_free_text_span'></span></span></span></span>.jpg

Voisiko työurasi löytyä markkinoinnin parissa? Lapin yliopiston matkailututkimuksen opiskelijat voivat suuntautua myös markkinointiviestinnän tehtäviin erityisesti sisällyttämällä tutkintoonsa myös kuluttajakäyttäytymisen ymmärtämistä parantavia opintoja, ja oppiaineesta valmistuneita henkilöitä työskentelee markkinointisuunnittelun parissa mm. matkailuyrityksissä.