Matkalla huipulle
Mikä matkailualan ammatti sopii sinulle?

Tapahtumakoordinaattori  dreamstime_xs_<span class='skype_c2c_print_container notranslate'>41676300</span><span id='skype_c2c_container' class='skype_c2c_container notranslate' dir='ltr' tabindex='-1' onmouseover='SkypeClick2Call.MenuInjectionHandler.showMenu(this, event)' onmouseout='SkypeClick2Call.MenuInjectionHandler.hideMenu(this, event)' onclick='SkypeClick2Call.MenuInjectionHandler.makeCall(this, event)' skype_menu_props='{'numberToCall':'+35841676300','isFreecall':false,'isMobile':false,'isRtl':false}'><span class='skype_c2c_highlighting_inactive_common' dir='ltr' skypeaction='skype_dropdown'><span class='skype_c2c_textarea_span' id='non_free_num_ui'><img class='skype_c2c_logo_img' src='resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png' height='0' width='0'><span class='skype_c2c_text_span'>41676300</span><span class='skype_c2c_free_text_span'></span></span></span></span>.jpg

Matkailualalla tarvitaan monenlaisia tapahtumien järjestämisen ammattilaisia, jotka tuottavat elämyksiä suurelle ihmisjoukolle. Tapahtuma voi olla vaikkapa iso konferenssi tai kulttuuritilaisuus. Keskeistä on  kyky pitää monet langat käsissä, hyvä organisointitaito ja erinomaiset yhteistyötaidot.

MTI:n kaikki opintoasteet valmistavat opiskelijoita erilaisiin tapahtumiin liittyviin tehtäviin.