Matkalla huipulle

Opiskelijat kertovat

Uusia oppeja, kontakteja ja taitoja yhteisiltä kursseilta

Matkailututkimuksen opiskelu on ollut mielenkiintoista ja avannut uusia näkökulmia matkailuun liittyen. Olen pitänyt siitä, että kurssit ovat erilaisia ja voi valita joko yliopiston kurssin tai halutessaan yhteistyössä ammattikorkeakoulun kanssa toteutettavan kurssin. Näillä yhteisillä kursseilla oppii aina jotain uutta ja tutustuu esimerkiksi uusiin erilaisiin opetusmenetelmiin. Yhteisillä kursseilla tutustuu lisäksi uusiin ihmisiin. Opiskelu eri koulutustaustaisten ihmisten kanssa on hyödyllistä myös tulevaisuutta ajatellen, sillä usein työelämässäkin tarvitaan näitä samoja yhteistyötaitoja.

MTI:ssä opiskellessa on myös mahdollista valita ristiinvalittavia opintoja ammattikorkeakoulusta tai ammattiopistosta. Itse suoritin ammattiopiston Check in – Check out opintokokonaisuuden ja kurssin sisältö oli minulle positiivinen yllätys. Opinnot koostuivat muutamista luennoista sekä lyhyestä 35 tunnin hotelliharjoittelusta. Vaikka harjoittelu oli lyhyt niin ainakin itse koin sen hyödylliseksi, koska pääsin ihan konkreettisesti tekemään asioita, joista oli luennoilla puhuttu. Opintokokonaisuus oli mielenkiintoinen ja hyödyllinen, koska aiempaa kokemusta esimerkiksi hotellissa työskentelystä minulla ei ollut. Kurssilla oli hyvin yhdistetty niin teoriaa kuin käytäntöäkin. Parasta näissä erilaisissa ristiinvalittavissa opinnoissa on juuri se, että jokainen voi valita juuri itselleen parhaiten sopivan ja itseään eniten hyödyttävän opintokokonaisuuden. Näiden opintojen avulla voi helposti laajentaa tai vahvistaa omaa erikoisosaamistaan. Ristiinvalittavien opintojen aikataulun pystyin sovittamaan hyvin muiden opintojen oheen ja opettajat olivat myös joustavia esimerkiksi harjoittelun suoritusajankohdan suhteen. Yhteisissä ja ristiinvalittavissa opinnoissa pääsee helposti näkemään ja kokemaan hieman erilaisempaa opiskelua ja täten myös laajentamaan omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan.

Milla Uustalo aloitti matkailututkimuksen opinnot Lapin yliopistossa 2011.

Milla Uustalo

millauusitalo.jpg