Matkalla huipulle

Yhteiset opinnot

Tuotekehitys

Tuotekehityksen, tuotteistamisen ja hinnoittelun opintoja on eri koulutusasteilla tarjolla useilla opintojaksoilla ja tutkinnon osissa. Eri oppilaitoksissa ja opintojaksoilla tuotekehitystä tarkastellaan osittain eri, mutta osittain myös samoista näkökulmista.

MTI:ssa on tutkittu ennakoivaa liiketoimintaa ja matkailun integroitua tuotekehitystä. Kyseinen lähestysmistapa onkin käytössä useimmilla tuotekehityskurssilla.

Tuotekehitysopintoja pyritään myös yhdistämään yli koulutusasterajojen siten, että samat ainekset opetetaan kaikille yhteisesti. Lisäksi opiskelijat voivat valita oppilaitosten tarjonnasta lisää teeman opintoja erikoistuakseen tuotekehityksen asiantuntijaksi.

Yhteistoteutuksia on tuotekehitysopinnoissa tehty korkeakoulujen kesken jo vuodesta 2012 alkaen. Opiskelijat ovat opiskelleet omilla tuotekehityskursseillaan, mutta osa luennoista on ollut kaikille opiskelijoille samat. Myös toimeksiannot elinkeinosta ovat olleet opiskelijoille yhteiset. Korkeakoulujen tuotekehityksen yhteistoteutuksia jatketaan lukuvuonna 2014-2015.

Kaikki koulutusasteet yhdistävä tuotekehityksen koulutuskokonaisuus on tarkoitus käynnistää lukuvuoden 2014-2015 aikana.

Tuotekehityksen opintoja voivat olla myös yhteiset projektiopinnot. Instituutin yhteiset projektiopinnot on esitelty tällä sivustolla. Tuotekehitysprojekteihin kootaan kuhunkin joukko opiskelijoita tarpeen mukaan yhdeltä tai useammalta koulutusasteelta vastaamaan elinkeinon antamaan toimeksiantoon. Näin opiskelijat pääsevät testaamaan tuotekehitysoppejaan konkreettisesti ja käytännössä.