Matkalla huipulle


Opiskelu / Yhteiset opinnot / Projektiopinnot
A A A
Yhteiset opinnot

Projektiopinnot

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutissa voi suorittaa useita opintojen osia projektipedagogiikan mukaisesti yhdessä muiden matkailualan koulutusasteiden opiskelijoiden kanssa. Opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat kehittämisprojekteja työelämän tilaamiin toimeksiantoihin tai työstävät omia kehittämisideoita. Kehittämisprojektitoimeksiantoihin pyritään kokoamaan tarvittaessa monialainen ja eri koulutusasteiden opiskelijoiden osaamista hyödyntävä tiimi.

Vaativia kehitysprojekteja ja kevyempiä projektitöitä

Kehittämisprojektiopintoja on käytännössä kahdenlaisia: vaativammat kehitysprojektit sekä erilaiset kevyemmät käytännön työtehtävät ja projektien toteutukset.

Kehitysprojekteissa opit ideoimaan, suunnittelemaan, hinnoittelemaan sekä analysoimaan ja raportoimaan liiketoiminnan jonkin osan kehittämiseen perustuvan projektin. Kehitysprojektien ohjaus toimii keskitetysti. Toimeksiannot kootaan yhteen ja kaikki niiden toteuttajat opiskelevat yhdessä samalla opintojaksolla. Kontaktitunnit ovat siis kaikille yhteiset, vaikka itse projektien toteutus tapahtuu itsenäisesti noin 3-5 hengen ryhmissä. Ilmoittautuminen kehitysprojekteihin on pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa. Ohje ilmoittautumiseen löytyy kehitysprojekti-ilmoituksesta.

Kehitysprojektien lisäksi voit projektiopintoina osallistua erilaisiin käytännön työtehtäviin. Tällaisia tehtäviä voivat olla esimerkiksi jonkin tapahtuman infopisteen hoitaminen tai cocktail-tilaisuuden järjestäminen. Käytännön työtehtäviä tulee pitkin vuotta ja niihin rekrytoidaan opiskelijat aina erikseen. Käytännön työtehtävien koordinoinnista vastaa Lapin AMK, mutta myös REDU:n ja yliopiston opiskelijat voivat osallistua niihin. Osallistuaksesi ota yhteyttä rekrytointi-ilmoituksessa mainittuun yhteyshenkilöön!

Projektityöskentelystä saadut opintopisteet syötetään ammattikorkeakoulun opintorekisteriin. Tämän jälkeen suoritukset voidaan hyväksilukea osaksi yliopiston tai REDU:n tutkintoa.

  • Ammattikorkeakoulussa kehitysprojektiopinnot kuuluvat opiskelijoiden tutkintorakenteeseen.
  • Ammattikorkeakoulussa projektiopintoina tehdyt käytännön työt sisällytetään tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin.
  • Yliopistossa kehitysprojektiopinnot voi sisällyttää osaksi matkailututkimuksen aineopintoja, käytännön projektityöt sivuaineopintoihin.
  • Lapin koulutuskeskus REDU:n opiskelijoilla kaikki projektiopinnot sijoitetaan valinnaisiin tutkinnon osiin HOPS-ohjaajan kanssa sovittavalla tavalla.

 

Katso avoinna olevat projektiopinnot oikeasta palkista. Lähiaikoina tulevista kehittämisprojekteista ja projekteista, joissa voi tehdä käytännön työtehtäviä ilmoitetaan tilanteen mukaan myös sähköpostitse.

Tarkempia ohjeita voit kysellä projektiopintojen koordinaattori Minna Sipposelta, etunimi.sukunimi@lapinamk.fi, puh. 040 679 0431.


Projektit