Matkalla huipulle


Opiskelu / Yhteiset opinnot / Ristiinvalinnat
A A A
Yhteiset opinnot

Ristiinvalittavat opinnot

Mitä?

Ristiinvalittavissa opinnoissa opiskelijamme voivat laajentaa omaa matkailualojen osaamistaan osallistumalla toisen MTI:n oppilaitoksen (Lapin yliopiston, Lapin ammattikorkeakoulun tai Lapin koulutuskeskus REDU:n) tarjoamiin opintoihin. Ristiinvalittaviksi määritellyt opinnot ovat avoimia kaikille MTI:n opiskelijoille.

Olemme valinneet ristiinvalittaviksi opinnoiksi nimenomaan sellaisia opintojaksoja ja tutkinnon osia, jotka täydentävät MTI:n oppilaitosten tarjontaa. Niinpä esimerkiksi korkeakouluopiskelija voi vahvistaa tiettyyn asiaan liittyvää käytännön osaamistaan osallistumalla matkailuopiston aiheeseen liittyviin opintoihin. Tai matkailuopiston opiskelija voi hakea teoriataustan tuntemusta oppimiinsa käytännön asioihin yliopiston opintojaksolta. Ammattikorkeakoulu puolestaan tarjoaa käytäntöä ja teoriaa saumattomasti yhdistäviä opintoja kaikille opiskelijoille.

Ristiinvalittavat opinnot toimivat myös hyvänä siltana opintojen jatkamiseen seuraavalla koulutusasteella: opintoihin tutustumisen ohella olet samalla suorittanut jo osia seuraavasta tutkinnostasi.

Miten?

Opiskelijat voivat suorittaa tiettyjä opintoja sellaisenaan instituutin toisista oppilaitoksista. Kyseisten opintojen aikataulut on suunniteltu siten, että mahdollisimman monella opiskelijalla on mahdollisuus osallistua opintoihin.

Ristiinvalittavien opintojen opetus järjestetään aina kunkin oppilaitoksen opetussuunnitelmien ja -käytäntöjen mukaisesti. Tarkemmat suoritusohjeet ja aikataulut saat ilmoittauduttuasi opintoihin.

Opinnot suoritettuasi voit sisällyttää ristiinvalitut opinnot osaksi tutkintoasi. Katso tarkemmat ohjeet hyväksilukemiseen alasivulta.

Ilmoittautuminen ja opintojen suorittaminen

Lukuvuoden 2017-2018 opintoihin ilmoittaudutaan 15.5.-31.8.2017. Katso tarkemmat ilmoittautumisohjeet alasivulta!

Ilmoittauduttuasi saat tarkempia ohjeita opintojen suorittamiseen. Suorituksen jälkeen toimita rekisteriote kotioppilaitokseesi opintopisteiden / osaamispisteiden saamiseksi rekisteriin. Opiskelijan polku ristiinvalittavissa opinnoissa on kuvattu alla olevassa kuvassa.

KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI.

mikolta_ristiin.jpg 

Opintojen kuvaukset

Lapin koulutuskeskus REDU:n opintojaksojen sisällöt ja aikataulut löytyvät alta.

Lapin ammattikorkeakoulun opintojaksokuvaukset löytyvät SoleOPS-järjestelmästä koulutusohjelmien kohdalta (koulutusohjelmakoodit on mainittu alla). Ydinasiat sekä opintojaksojen aikataulut löytyvät alta.

Lapin yliopiston opintojaksokuvaukset ja aikataulut löytyvät WebOodista opintojakson koodilla hakemalla. Tärkeimmät tiedot on koottu myös alle.

Opintojaksoille ja tutkinnonosille on keskimäärin paikkoja 5 opiskelijalle. 

Alla on myös suoria linkkejä opintojaksojen kuvauksiin.

Huom! Korkeakoulujen opintotarjonnasta on koottu Lapin koulutuskeskus REDU:n  opiskelijoille kokonainen valinnainen tutkinnon osa Vieraanvaraisesti ja vastuullisesti matkailualan tehtävissä. Kokonaisuus koostuu neljästä opintojaksosta ja on laajuudeltaan 20 osp. Kokonaisuudessa opit mm. matkailijan rooleista, turvallisuudesta, tapakulttuureista ja luontomatkailusta. Tutustu tarkemmin kokonaisuuteen alla olevasta esitteestä (klikkaa kuvasta auki)! Voit suorittaa kokonaisuudesta myös yksittäisiä opintojaksoja.

koulutuskorttikuva.png

 

Lukuvuonna 2017-2018 ristiinvalittavat opinnot

SYKSY 2017

Lapin koulutuskeskus REDU

Lapin koulutuskeskus REDU:n tarjonta koostuu tutkinnon valinnaisista tutkinnonosista, jotka ovat 15-20 osaamispisteen kokonaisuuksia. Osa sisältää lähiopetusta noin 7 osp ja loppuosa suoritetaan työssäoppimisena, joka on arviolta noin 5 viikkoa. Suoritustapaan ja opetuksen ja työssäoppimisen määrään vaikuttaa mahdollinen aikaisempi osaaminen, joka tarkastellaan opetuksen alkaessa.

Opetuksen tarkat aikataulut käydään läpi tutkinnon osaan ilmoittautuvan kanssa ilmoittautumisajan päätyttyä.

Tarjolla olevat opinnot ilmoitetaan mahdollisimman pian!


Lapin ammattikorkeakoulu

R801D22A Managing Human Resources
Schedule: 11.9. 12.30-14.00 o'clock, 23.10. and 30.-31.10. 12.30-16.00 o'clock, 6.11. 10.15-14.00 o'clock, 10.11. 9.15-12.15 o'clock, 13.11., 15.11. and 20.11. 12.30-16.00 o'clock, 24.11. 9.15-12.15 o'clock, 27.11. 12.30-16.00 o'clock, 28.11. 9.15-16.00 o'clock, 1.12. 10.15-11.45 o'clock, 9.12. 9.15-11.00 o'clock.
Aim: The student knows how to manage human resources in tourism related SMEs offering meaningful experience products. He/she understands the contents of human resource management (HRM)functions and methods and learns to implement them in practice. The student is familiar with the essential labour legislation and knows the main collective labour agreements that concernthe tourism field andis able to applythem in practice.
Contents: The student:
•knows the main principles of HRM from a SME perspective inthe tourism field
•can recognise the requirements for HRM practices derived from co-creating meaningful experiences
•is able to act as a superior/supervisor in the tourism related SMEs
•has a command of labour law and employment contract issues and agreements related to the tourism field
•has a command of HRM functions e.g. staff planning, staff acquisition, introduction training
•learns to apply HRM related ICT-tool in practice
Methods: The specified timetable of the learning process is planned together with the working life and given at the beginning of the study unit.
Requirements:
To have this course accepted, the student must pass all given assignments. All the assignments have to be done according to the given instructions and returned by the deadline.
1.Solving labor law and job contract issue Case-assigments 50 %
2.Assignment 50 %
3.Maraplan-assignment/exam is compulsory to pass.
4.Self- and peer evaluation is compulsory.

Lapin yliopisto

YMAT0112 Matkailijan toimintaympäristöt 5 op
Aikataulu: 23.10., 26.10., 30.10., 1.11., 6.11., 8.11. ja 22.11. klo 13.00-16.00
Tavoite:
Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija matkailijan käsitteeseen sekä matkailun erilaisiin toimintaympäristöihin erityisesti matkailijanäkökulmasta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• määritellä matkailijan ja tarkastella häntä eettisenä toimijana
• kuvata matkailun toimintaympäristöjen muodostumista
• esitellä keskeisiä yhteiskuntatieteellisiä ja kulttuurintutkimuksellisia matkailijaan sekä matkailun toimintaympäristöihin liittyviä käsitteitä ja keskusteluja.
Sisältö:
Matkailija, matkailun toimintaympäristöjen muodostaminen, muodostuminen, ylläpitäminen, haastaminen ja rikkominen, tilan, paikan ja ympäristön käsitteet, eettisyys, vieraanvaraisuus.
Opetus- ja työmuodot:
Lähiopetustunteja on noin 20, joista kaksi käytetään ryhmätyön purkuun. Opintojakso suoritetaan luentojen pohjalta tehtävällä luentopäiväkirjalla sekä kurssin alussa ohjeistettavalla ryhmätyöllä. Itsenäistä työskentelyä annettujen ohjeiden mukaan noin 115 t.
Vaadittavat suoritukset:
Luentopäiväkirja (3 op) ja ryhmätyö (2 op).

YMAT0214 Matkailu yhteiskunnassa 5 op
Aikataulu: 4.9., 7.9., 11.9., 14.9., 18.9., 21.9., 25.9., 28.9., 9.10. ja 12.10. klo 12.00-16.00
Tavoite:
Opintojakson tavoitteena on perehdyttää matkailun yhteiskunnallisen kontekstin hahmottamiseen ja vastuulliseen aluekehittämiseen sekä harjaannuttaa erilaisten kehittämistoimenpiteisiin liittyvien kannanottojen ja arvojen puolustamiseen.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• nimetä matkailun kehittämiseen liittyviä toimijoita ja ohjausjärjestelmiä
• soveltaa osallistavan suunnittelun menetelmiä ja matkailun arviointimalleja osana kestävää matkailun kehittämistä
• analysoida kohdetasolla matkailun roolia osana paikallista yhteiskunnallista kokonaisuutta.
Sisältö:
Matkailun ekologiset, vastuulliset ja kestävät arvot, matkailun poliittisen toimijakentän kuvaus: kansainväliset, kansalliset ja alueelliset ohjausjärjestelmät ja dokumentit (kuten strategiat ja toimintasuunnitelmat) sekä matkailun toimijakentän yhteiskunnalliset kytkökset, matkailukehittämisen hallinta, matkailun osallistava suunnittelu, saamentutkimus: matkailu, saamelaisuus ja poliittinen vastuullisuus.
Opetus- ja työmuodot:
Teemaseminaarin lähiopetustunteja on noin 24, joista 6 tuntia on vierailevien luennoitsijoiden pitämiä. Lisäksi kahdella lähiopetuksen luentokerralla järjestetään yhteisopetusta kielikeskuksen puheviestinnän opettajan kanssa.
Vaadittavat suoritukset:
Debatti ja raportti.


Muut opinnot

Näistä ilmoitetaan ja näihin ilmoittaudutaan erikseen. Seuraa sähköpostiasi!
801M14I Kehitysprojekti 5 op
YMAT1220 Current Issues in Tourism 1-10 op

KEVÄT 2017

Lapin koulutuskeskus REDU 

Lapin matkailuopiston tarjonta koostuu tutkinnon valinnaisista tutkinnonosista, jotka ovat 15-20 osaamispisteen kokonaisuuksia. Osa sisältää lähiopetusta noin 7 osp ja loppuosa suoritetaan työssäoppimisena, joka on arviolta noin 5 viikkoa. Suoritustapaan ja opetuksen ja työssäoppimisen määrään vaikuttaa mahdollinen aikaisempi osaaminen, joka tarkastellaan opetuksen alkaessa.

Opetuksen tarkat aikataulut käydään läpi tutkinnon osaan ilmoittautuvan kanssa ilmoittautumisajan päätyttyä.

Tarjolla olevat opinnot ilmoitetaan mahdollisimman pian!

Lapin ammattikorkeakoulu

R801M32A Konseptoidut toimintamallit 5 op (päiväopiskelijoiden ryhmän R81M15S kanssa)
Aikataulu: Tulossa
Tavoitteet ja teemat:
Opintojaksolla pureudutaan liiketoiminnan konseptointiin ja yritysten identiteetin rakentamiseen. Aihetta lähestytään tarkastelemalla matkailupalveluita konseptoituna kokonaisuutena. Tutuksi tulevat alan yleisimmät konseptointimallit ja toimintaympäristöt sekä konseptoidun tuotteen eri osatekijät ja laatuvaatimukset. Työelämäyhteistyön kautta hahmottuu konseptoinnin hyödyt ja mahdollisuudet sekä palvelun laadun merkitys ja arvo eri kohderyhmille.
Sisältö:
• Tietoperusta
• Konseptoidun tuotteen/palvelun eri osatekijät
• Konseptoinnin hyödyt ja mahdollisuudet
• Palvelun laatu ja sen merkitys ja arvo eri kohderyhmille
• Yrityksen identiteetti ja tarinallistaminen.

R801M15N Kohdeturvallisuus 5 op
Aikataulu: Tulossa
Tavoitteet ja teemat:
Käytännönläheisellä opintojaksolla opiskelija ymmärtää monialaisen verkostoyhteistyön merkityksen matkailualueen turvallisuuden edistämisessä. Opiskelija tarkastelee riskienhallintaa ja ennaltaehkäisevää turvallisuustyötä yritysten näkökulmasta. Lähiopetus on toukokuussa kolmena päivänä (15., 19. ja 22.5) ja kesän 2017 aikana opiskelija tekee työelämäläheistä toimeksiantoa.
Sisältö:
• Turvallisuuden peruskäsitteet matkailun kontekstissa
• Verkostoyhteistyön merkitys
• Riskienhallinta ja ennakointi
• Asiakasturvallisuus laatutekijänä
• Turvallisuuden arvoketjuajattelu.

 

Lapin yliopisto

YMAT0114 Matkailun kestävyys 5 op
Aikataulu: 14.2., 15.2., 21.2., 22.2., 28.2. ja 1.3. klo 12.15-16.00
Tavoite:
Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija kestävän matkailun periaatteisiin sekä matkailun kestävään kehittämiseen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• kuvata ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti, poliittisesti ja taloudellisesti kestävän matkailun käsitteet ja periaatteet
• tunnistaa matkailun kestävään kehittämiseen vaikuttavat tekijät
• nimetä matkailualaan liittyviä toimijoita sekä toimintaintressejä ja kertoa niihin liittyvistä konflikteista
• kuvata matkailun toimijoiden oikeuksia ja velvollisuuksia kestävyyden kannalta
• esitellä kestävyyden ja vastuullisuuden käsitteiden erot.
Sisältö:
Matkailun kestävyyden periaatteet, matkailun kestävä kehittäminen, paikallinen luonto ja kulttuuri matkailun vetovoimatekijänä, matkailun ja muiden elinkeinojen yhteensovittaminen, kestävyyden indikaattorit, erilaisten käyttäjien ja sidosryhmien intressit ja tarpeet, matkailijoiden asumis- ja ympäristöodotukset, matkailullinen maankäyttö.
Opetus- ja työmuodot:
Teemaseminaarin lähiopetustunteja on 24 t, joista osa on vierailevien luennoitsijoiden pitämiä (elinkeinoelämän edustajia ja hanketyöntekijöitä). Lisäksi aihepiiriin tutustutaan lähialueelle tehtävällä retkellä. Opintojakso suoritetaan luentoihin ja kirjallisuuteen perustuvalla esseellä sekä kirjallisuustentillä. Itsenäistä työskentelyä annettujen ohjeiden mukaan noin 110 t.
Vaadittavat suoritukset:
Essee (3 op) ja kirjallisuustentti (2 op).

YMAT1211 Cultural and Social Studies of Tourism 5 cr
Schedule: 14.3. 10.00-12.00 o'clock, 19.3. 16.00-18.00 o'clock, 21.3. and 28.3. 14.00-16.00 o'clock, 5.4. and 13.4. 12.00-14.00 o'clock and 27.4. 12.00-16.00 o'clock.
Aim:
After completion the course the student is able to
• use the perspectives of sociology and cultural studies for understanding the social, cultural, and ethical meanings related to tourism, travelling and other mobilities and hospitalities both locally and globally
• make critical judgements of tourism development and business solutions
• be creative in the field of social and cultural innovations related to the tourism industry.
Contents:
Cultural and social studies, academic pedagogy, authenticity, indigeneity, identity, class, sports, the body, gender, hospitality, work, leisure, community, event, dwelling, design, neighboring, conclusion, tourism studies, politics.
Methods:
Multiform teaching and learning in class and in Optima: Lectures (16 h); independent and guided studying and writing assignments; a learning diary (115 h); a closing webinar (4 h).
Requirements:
Active participation in discussions and small class assignments, an individual written assignment on the chosen theme and its presentation in the concluding seminar.

 

Muut opinnot

Näistä ilmoitetaan ja näihin ilmoittaudutaan erikseen. Seuraa sähköpostiasi!
801M14I Kehitysprojekti 5 op
YMAT1220 Current Issues in Tourism 1-10 op

 

Opintotietojärjestelmät

Lapin koulutuskeskus REDU
Työjärjestykset

Lapin ammattikorkeakoulu
SoleOPS (opintojaksokuvaukset)

Lapin yliopisto
WebOodi