Matkalla huipulle

Yhteiset opinnot

Lapin yliopiston tarjoamat ristiinvalittavat opintojaksot         

         Kevät 2015

 • YMAT0213 Matkailun arvot ja vaikutukset 5 op 
  aikataulu: 8.1., 12.1., 15.1., 19.1., 26.1., 30.1. klo 12.00-16.00
  sisältö: Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija matkailun vaikutuksiin ja arvoihin sekä lokaalista että globaalista näkökulmasta. Lisäksi pohditaan matkailun aluetalousvaikutusten merkitystä alueiden kehitykselle.
 • YMAT0114 Matkailun kestävyys 5 op
  aikataulu: 22.1 ja 29.1. klo 12.00-16.00, 23.1. klo 8.00-16.00 (retki klo 12-16), 30.1. klo 8.00-12.00
  sisältö: Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija kestävän matkailun periaatteisiin sekä matkailun kestävään kehittämiseen.
 • YMAT0223 Well-being in Tourism 5 op
  timetable: 18.5., 21.5., 25.5., 28.5. klo 12.00-16.00
  content: The aim of the course is to familiarize the student with the relationship of tourism and well-being and with the role of tourism in enhancing the well-being. 

          Syksy 2014

 • YMAT0211 Sustainable Rural and Urban Tourism 5 op
  timetable: 4.9., 5.9. (field trip), 15.9., 18.9., 22.9. ja 29.9. klo 12.00-16.00
  content: The aim of the course is to familiarize students with sustainable tourism development in urban, rural and peripheral areas and with several tools that are used in sustainable development.  
 • YMAT0112 Matkailun toimintaympäristöt 5 op
  aikataulu: 2.10., 6.10., 9.10., 13.10., 16.10., 23.10., klo 13.00-16.00
  sisältö: Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija matkailijan käsitteeseen sekä matkailun erilaisiin toimintaympäristöihin ja tiloihin erityisesti matkailijanäkökulmasta.
 • YMAT0212 Elämykset matkailutuotteina 5 op
  aikataulu: 3.11., 10.11., 4.12., 11.12. klo 12.00-15.00
  6.11., 13.11. klo 13.00-16.00
  17.11. klo 12.00-16.00, 20.11. klo 13.00-17.00
  sisältö: Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija ymmärtämään elämyksiä matkailussa yksilöllisinä ja sosio-kulttuurisina prosesseina. Lisäksi tarkastellaan elämysten tuottamista matkailussa ja matkailua osana elämystaloutta. 
           
Opintotietojärjestelmät

Lapin matkailuopisto
Työjärjestykset

Lapin ammattikorkeakoulu
SoleOPS (opintojaksokuvaukset)

Lapin yliopisto
WebOodi