Matkalla huipulle
Yrityskohtainen asiantuntijapalvelu

Asiakkuudenhallinta I "Verkkoviestintä ja saavutettavuuden kanavat"

(CRM = Customer Relationship Management)

Kohderyhmänä  ovat pienyritykset, joilla sähköisen liiketoiminnan osaaminen on vielä vähäistä


Sisältö:

  • Olemassa olevien asiakkaiden tärkeys 
  • Asiakaskannattavuuden porfoliointi
  • Sitouttaminen, massaräätälöinti
  • Suhdeketju
  • Case: tyypillisimpiä CRM-ohjelmia


Palvelun jälkeen yritys

  • yritys osaa tarkastella asiakkaitaan niiden kannattavuuden perusteella
  • osaa suunnitella ja toteuttaa eri asiakasryhmille tarvittavat toimenpiteet kannattavasti
  • osaa rakentaa ja ylläpitää kestäviä asiakassuhteita
  • osaa rakentaa asiakassuhdeketjun


Kohderyhmä:
Pienyrityksen asiakkuuksista ja asiakkuudenhallinnasta vastaavat henkilöt
Ajankohta: Asiakkaan tarpeen mukaan
Materiaalit ja välineet: Materiaali toimitetaan tilaajalle ennen tilaisuutta sähköisessä muodossa.
Toteutus: Alustus, asiakassegmentointi, asiakkaan kohtaamisen kanavat
Asiantuntijat: Päivi Hanni-Vaara, Tuija Kuisma, Ari Kurtti, Outi Kähkönen
Kesto: 4h + 4h
Hinta: Koulutuksen hinta muodostuu asiakkaan kanssa neuvotellun sisällön ja laajuu­den perusteella, Pyydä tarjous! Hintaan ei sisälly tilavuokrat, eikä mahdolliset matka- ja majoituskustannukset ja päivärahat, joiden osalta noudatetaan Verohallinnon vuosittaisia ohjeita.

YHTEYDENOTOT

Eila Linna
Puh. 040 735 5300
eila.linna(a)ulapland.fi

Viirinkankaantie 1
96300 Rovaniemi