Matkalla huipulle

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Uudet tuotteet ja toimintatavat syntyvät usein kansallisissa ja kansainvälisissä TKI-hankkeissa. MTI:n hankkeet tukevat Arktisen alueen matkailuelinkeinon kehittämistä ja vahvistavat instituutin osaamista matkailun tutkimuksessa, koulutuksessa ja palvelutoiminnassa.

Arktiseen toimintaympäristöön suuntautuvan TKI toiminnan painopisteitä ovat vieraanvaraisuus ja taloudellinen, ekologinen, kulttuurinen, sosiaalinen ja poliittinen vastuulliusuus matkailussa.

Hanketoiminnalla MTI toteuttaa osaltaan Lapin korkeakoulukonsernin innovaatio-ohjelmaa, jolla kehitetään alueen osaamista, yrittäjyyttä ja liiketoiminnan kehittämistä tukemalla sekä teknologisten, kaupallisten että sosiaalisten innovaatioiden syntymistä.