Matkalla huipulle

Oppiva Matkailu I-vaihe

 Hankkeen kesto: 1.4.2010 - 31.8.2012

Tavoitteet ja toimenpiteet: MTI (Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti) on käynnistänyt opetuksen kehittämiseen tähtäävään ns. toimintamalliprojektin. Tavoite on eri koulutusasteiden yhteistyölähtöinen matkailuopetuksen ja -oppimisen toimintamalli. Toimintaan sisältyy yhteisöllinen, ongelmaperustainen oppiminen, joka tukee opiskelijoiden valmiuksia kohdata matkailualan työelämäkäytännöt. Toimenpiteiden kautta vahvistetaan MTI osapuolten matkailun asiantuntijuutta, kehitettään matkailukoulutuksen pedagogiikkaa sekä parannetaan opiskelumotivaatiota ja oppimistuloksia. Hankkeessa kehitetään mm. yhteistä korkeakoulujen matkailuopintojen opintosuunnitteluprosessia sekä vahvistetaan työelämälähtöisten oppimisympäristöjen hyödyntämistä opetuksessa.

Eri oppilaitosten yhteisiä toimintamalleja tavoiteltaessa keskitytään seuraaviin

toimenpidekokonaisuuksiin (WP),

WP 1. Yhteiset opintojaksot

WP 2. Oppimisympäristöt ja oppiminen

WP 3.Opettajien vuorovaikutus

WP 4. Arviointiprosessi ja matkailupedagogiikan osaamisen kehittäminen

Kumppanit:
Projektin toimenpiteissä kumppaneina ovat toimijat Lapin yliopistosta, Rovaniemen ja Kemi-Tornion ammattikorkeakouluista, Lapin ammattiopistosta, Sodankylän ammatti-instituutista, Levi-instituutista ja Ammattiopisto Lappiasta sekä mahdollisista muista yhteistyöorganisaatioista.

MTI:n rooli hankkeessa:
Oppiva Matkailu I-vaihe projekti on MTIn oma opetuksen kehittämiseen liittyvä hanke, jossa MTIn osalta Lapin yliopiston ja RAMKin edustajat ovat tiiviisti mukana. Projekti  tekee yhteistyötä Matkailun sateenkaari –hankkeen kanssa (vastaava 2-asteen hanke).

Rahoitus  
 Lähde  Euroa/koko hanke
 ESR ja valtio  232900
 Kuntarahoitus  19050
 Muu julkinen rahoitus  19050
 Yhteensä  271000

Hankehenkilöstö
Tarja Tammia
koulutuspäällikkö / projektipäällikkö
Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti,  Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Viirinkankaantie 1, FI-96300 Rovaniemi,
Puhelin  020 798 5774 tai 040 721 3994 
tarja.tammia(at)ramk.fi       

   sosiaalirahasto.jpg  ELY_Logo.JPGvipuvoimaaEU_rgb.jpg