Matkalla huipulle
 

Hankkeet

Mistä on lappilainen vieraanvaraisuus tehty -selvityshanke

 

Hankkeen kesto: 1.9.2013-31.12.2014

Tavoitteet:

Paikallisuuden ja kulttuurien hyödyntäminen, asiakkaiden kohtaaminen, esteettisyys, tapahtumat ja luontoympäristöt luovat matkailijalle myönteisiä kokemuksia. Em. tekijät ovat myös vahvuus lappilaisen matkailun erottautumiselle ja kilpailukyvylle. Vieraanvaraisuus voidaan myös nähdä osana yrityksen ja sen palveluiden laatua. Vieraanvaraisuuselementtien hyödyntämiseksi yritykset ja toimijat tarvitsevat tietoa siitä, mistä elementeistä lappilainen vieraanvaraisuus matkailussa koostuu ja siitä, mitkä ovat sen elementtien hyödyntämisen keskeisimmät haasteet.

Hankkeessa tuotetaan selvitys, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa lappilaisesta vieraanvaraisuudesta matkailussa sekä tietoa sen hyödyntämisen esteistä ja haasteista. Hankkeen kohderyhmänä ovat matkailualueet, joilta tieto kerätään ja jossa tuloksia voidaan hyödyntää. MTI:ssa tuloksia voidaan hyödyntää koulutuksen kehittämisessä. Välillisiä kohderyhmiä ovat matkailualan yritykset ja toimijat, jotka voivat hyödyntää hankkeessa kerättyä tietoa omassa toiminnassaan.

Toimenpiteet:

Kartoitetaan lappilaisen matkailun vieraanvaraisuuden osatekijät: kerätään olemassa oleva aineisto, toteutetaan aineistoa täydentävät haastattelut ja havainnoinnit, analysoidaan aineisto, määritellään vieraanvaraisuuden kehittämisen haasteet.

Tulokset:
Hankkeessa tuotetaan selvitys lappilaisen vieraanvaraisuuden elementeistä ja niiden hyödyntämisen haasteista.

MTI:n rooli hankkeessa:

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti on hankkeen päätoteuttaja. Hanketta hallinnoi Lapin ammattikorkeakoulu. Lapin yliopisto on osatoteuttajana.

Rahoitus:

Hanke on Lapin ELY-keskuksen rahoittama ESR-hanke ja sen budjetti on 50 000€.

Lisätietoja:
Päivi Kähkönen, projektipäällikkö
paivi.kahkonen(at)lapinamk.fi
puh. 040 1345 895

Jatta Nousiainen, projektisuunnittelija
jatta.nousiainen(at)lapinamk.fi
puh. 040 7106 436