Matkalla huipulle
 

Hankkeet

Learning Tourism: Creating Innovative and Permanent Methods and Practices for Multidimensional Education Collaboration - LeTo

Hankkeen kesto: 1.9.2014 - 31.8.2017

Tavoitteet: Projektin tavoitteena on vahvistaa koulutuksen ja työelämän välistä yhteistyötä tuomalla matkailualan toimijoita mukaan tutkimus- ja opetusaktiviteetteihin, parantamalla opetushenkilökunnan ja opiskelijoiden ICT-valmiuksia, käyttämällä näitä teknologioita parempaan ja helpompaan yhteistyöhön työnantajasektorin kanssa ja edistämällä käytännön yrittäjyyskokemuksien hankkimista korkea-asteen ja ammatillisten opiskelijoiden harjoittelupaikkojen avulla.

Toimenpiteet:

 • Kannustetaan yhteiseen opiskelijoiden tutkimusohjelmaan, jossa työelämän kehittämistapauksien avulla edistetään opiskelijoiden tietämystä kansainvälisestä turismista, parannetaan kansainvälisyystaitoja ja tehostetaan yrittäjyysnäkökulman syntymistä laajentaen samalla opiskelijoiden akateemista osaamista.
 • Käynnistetään interaktiivinen, vastavuoroisesti hyödyttävä yhteistyö osallistuvien organisaatioiden välillä liikkuvuusaloitteiden ja yhteisen eOppimisen kautta.
 • Tutkitaan ja hyödynnetään osallistuvien koulutusorganisaatioiden ja työelämän yhteistyösuhteita, sidosryhmäyhteistyön käytäntöjä ja näiden toimintamallien käyttöä.

 

Tulokset:

 • Yhteinen opetusohjelma kolmen työelämäperusteisen tapaustutkimuksen pohjalta.
 • Internet-alusta "Knowledge Network", joka tukee opiskelijoiden, opetushenkilöstön ja yritysten toimintaa harjoitteluita ennen, niiden aikana ja niiden jälkeen.
 • Harjoitteluiden mentorointirakenne
 • Lapin ja Allgäun alueen ammatillisten oppijoiden kansainvälisen harjoittelun rakenne.
 • Analyyseja partnerikonsortion organisationaalisista rakenteista, sidosryhmäyhteistyön käytänteistä, toimintamallien käytöstä ja siitä, miten tämä hyödyntää tulevia opetussuunnitelmia ja kansainvälistymisaktiviteetteja.
 • Artikkelikokoelma projektin tuloksista ja parhaista käytänteistä.

 

MTI:n rooli hankkeessa: MTI/Lapin ammattikorkeakoulu hallinnoi hanketta, ja mukana ovat myös MTI/Lapin yliopisto ja Lapin matkailuopisto. MTI:n henkilöstöstä mukana ovat Ulla Kangasniemi ja Tarja Tammia Lapin ammattikorkeakoulusta, Minni Haanpää Lapin yliopistosta ja Päivi Kontiokoski Lapin matkailuopistosta.  Kansainvälisinä kumppaneina ovat NHTV Breda University of Applied Sciences (Alankomaat), University of Applied Science Kempten (Saksa), Schwabenin kauppakamari (Saksa) ja Allgäu Marketing (Saksa). 

Kumppanit: Projektissa on seitsemän partnerikonsortion jäsentä Suomessa, Saksassa ja Alankomaissa.

 • Suomi: Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti (MTI): Lapin ammattikorkeakoulu (hallinnoija), Lapin yliopisto ja Lapin matkailuopisto
 • Alankomaat: NHTV Breda University of Applied Sciences
 • Saksa: University of Applied Sciece Kempten, Schwabenin kauppakamari ja Allgäu Marketing

 

Rahoitus: Erasmus+

 

Lisätietoja: 

Satu Pekkala, projektikoordinaattori (sisältö)
University of Lapland
satu.pekkala(at)ulapland.fi
Tel. +358404844228

Niko Niemisalo, projektipäällikkö (hallinto)
Lapland University of Applied Sciences
niko.niemisalo(at)lapinamk.fi
Tel. +358401834440

Eila Linna, kehittämispäällikkö
puh. 040 735 5300
email: eila.linna(at)ulapland.fi

 

Rahoittaja
erasmus+logo_mic.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
NETTISIVUT

Tutustu hankkeen

nettisivuihin

täältä!