Matkalla huipulle
 

MTI:n päättyneet hankkeetMatkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutissa kehitetään matkailualaa hanketoiminnan avulla. Tälle sivulle on koottu tietoja jo päättyneistä hankkeista. Matkailualaa on kehitetty hanketoimionnan avulla mm. seuraavilla alueilla:

Barentsin alueen matkailutoimijoiden yhteistyön kahittäminen:
- BART – Public-Private Partnership in Barents Tourism

Matkailualan kehittymistä tukevan tiedon hyödyntäminen:

- Matkailutieto toimialan kilpailukykytekijänä – matkailutiedon popularisointi
- Matkailun integroitu tuotekehitys 2008-2011
- Ennakoinista kilpailukykyä Lapin matkailulle
- eLVa – Sähköisen liiketoiminnan osaamisen vahvistaminen
- Matkailun kansallinen ennakointiverkosto ja ennakointitiedon keruu

Matkailukoulutuksen kehittäminen:

- Oppiva matkailu

Matkailun turvallisuus:
- Lapin matkailun turvallisuusjärjestelmä – koulutus, verkosto ja ennakointi
- Lapin matkailun turvallisuusjärjestelmä – tutkimus- ja kehitysverkosto
- Lapin matkailun turvallisuusjärjestelmä – osaamis- ja palvelurakenteet

Hankkeiden tuotoksia on integroitu osaksi MTI:n toimintaa.