Matkalla huipulle
 

Päättyneet hankkeet

 
Ennakoinnista kilpailukykyä Lapin matkailulle

 Kesto: 1.8.2010–31.12.2013


Tavoitteet
: Projektin tavoitteena on parantaa matkailualan ennakoinnissa tarvittavan tiedon saatavuutta ja kehittää menetelmiä, joiden avulla tieto olisi helposti matkailualan toimijoiden löydettävissä ja hyödynnettävissä. Hankkeessa lisätään  ennakointiosaamista Lapin alueella yhteistyössä matkailuyritysten, alueorganisaatioiden ja kuntien kanssa. Näin parannetaan matkailuelinkeinon ja -toimijoiden valmiuksia kohdata tulevaisuus ja tuetaan  tulevaisuuspainotteista ajattelua matkailuyrityksen liiketoiminnan johtamisessa.

Toimenpiteet: Ennakoinnin tietopohjan vahvistamiseksi hankkeessa selvitetään matkailun aluetaloudelliset vaikutukset kuntakohtaisesti. Hankkeen keskeinen toimintatapa on aluelähtöinen ennakointisparraus. Sparrauksessa keskitytään alueiden valitsemien yrittäjien kanssa kehittämään ennakointiosaamista tiiviissä oppimisprosessissa ryhmän valitseman teeman avulla. Hankkeen aikana kootaan matkailun ennakointia tukevaa tietoa. Tieto analysoidaan ja muokataan sellaiseen muotoon, että se on helposti matkailuyrittäjien ja -kehittäjien käytettävissä. Ennakointi integroidaan MTI:n perustoimintaan: koulutukseen, tutkimukseen ja palveluihin.

Tulokset: Hankkeen aikana kootaan Matkailun ennakoinnin sähköinen tietopankki, josta matkailuyrittäjät ja -kehittäjät saavat kootusti käytännönläheistä tietoa matkailun ennakoinnista. Hankkeeseen osallistuneet yritykset, kunnat ja matkailun alueorganisaatiot saavat ennakoinnissa tarvittavaa tietoa ja valmiuksia sekä omaksuvat tulevaisuusorientoituneen toimintatavan matkailualan liiketoimintaan ja kehittämiseen. MTI:n henkilökunnan ennakointiosaaminen vahvistuu ja ennakointi vakiintuu osaksi opetusta. Hankkeessa tehdään opinnäytetöitä.

MTI:n rooli hankkeessa: Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti on hankkeen päätoteuttaja.

Kumppanit: Enontekiön kunta, Inarin kunta, Kemijärven kaupunki, Kittilän kunta, Kolarin kunta, Levin matkailu Oy, Muonion kunta, Pelkosenniemen kunta, Ranuan kunta, Rovaniemen kaupunki, Sallan kunta, Sodankylän kunta, Tunturi-Lapin kehitys Oy, Utsjoen kunta.Rahoitus:
 
Lähde  Euroa
EAKR ja valtio 499 630
Kuntarahoitus 63 455
Muu julkinen rahoitus 14 715
Yksityinen 10 000
Yhteensä 587 800

 
Hankehenkilöstö:

Yhteyshenkilö
Sanna Kyyrä
Projektipäällikkö
             
Anu Harju-Myllyaho
Suunnittelija
 
           
Pasi Satokangas
Suunnittelija
         

Lisää hankkeesta: matkailu.luc.fi/ennakointi
Linkki hankkeen kotisivulle