Matkalla huipulle
 

Päättyneet hankkeet

eLVa - Sähköisen liiketoiminnan osaamisen vahvistaminen

Kesto: 1.2.2008–31.12.2011

Tavoitteet: eLVa-projekti on yksi projekti Lapland Online 2013™ hankekokonaisuudessa. eLVa-projekti vahvistaa Lapin korkeakoulujen henkilöstön sähköisen liiketoiminnan osaamista. Henkilöstön osaamisen vahvistamisen keskeisenä tavoitteena on varmistaa opiskelijan osaaminen ja asiantuntijaksi kehittyminen. Nämä yhdessä ovat vahvistamassa ja varmistamassa tietopääoman jäämistä Lappiin, jonka avulla Lapin korkeakoulujen toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä parannetaan.

 Lapland Online 2013™ hankekokonaisuus sisältää useiden toimijoiden projekteja. Lapland Online 2013™ toiminta keskittyy lappilaisten korkeakoulujen, kuntien, viranomaisten, yhteiskunnallisten toimijoiden ja elinkeinoharjoittajien yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Yhteistyöllä vahvistetaan toimijoiden välistä avoimuutta ja tietoisuutta toistensa rooleista ja toiminnoista. Verkostoituneen toiminnan avulla välitetään tietoa, etsitään tiedon välitykselle yhteistyössä keinoja, lisätään välillistä vuorovaikutusta ja vältetään päällekkäisiä toimintoja. Lapland Online 2013™ koordinaatiota hoidetaan Rovaniemen ammattikorkeakoulun toimesta.

Toimenpiteet: eLVa-projektin keskeisiä toimenpiteitä ovat: koulutukset, asiantuntijaluennot ja työpajat, henkilöstön oppimisprosessissa huomioitava henkilökohtaistaminen, yhteisopettajuuden kehittäminen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen (parhaat käytänteet) sekä vuorovaikutus yritys-informantteihin. Lapissa toteutetun e-liiketoiminnan koulutustarjonnan kehittämiseen johtavat toimenpiteet: mm. opetussuunnitelmatyö, opintojaksotyö, henkilöstökoulutus, pilotointi esim. osana opintojaksoja RAMKin ja KTAMKin koulutusohjelmissa. Palvelutarjonnan määrittely ja osittainen materiaali toteutetaan työpajoissa. Suunnittelun tulos integroidaan opiskelijaprojekteina opetukseen. Lapland Online 2013™ verkoston välillisen informaation huomiointi korkeakoulujen asiantuntijuuden kehittämisessä.

Tulokset: Lapin korkeakoulujen henkilöstön e-liiketoiminnan osaaminen ja asiantuntijuus vahvistuu ja kehittyy. e-liiketoiminnan osaamisen vahvistaminen luodaan osaksi koulutusohjelmien opetussuunnitelmien kehittämistä ja korkeakoulujen henkilöstökoulutusvalikoimaa, jolla vastataan e-liiketoiminnan koulutustarjontaan.  

MTI:n rooli hankkeessa: Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti / Rovaniemen ammattikorkeakoulun matkailu- ravitsemis- ja talousalan henkilöstö on osa eLVa-projektin kohderyhmää.

Osatoteuttaja: Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu

Rahoitus:   
 Lähde Euroa/ koko hanke 
 ESR ja valtio  629 518
 Kuntarahoitus  128 895
 Muu julkinen rahoitus  0
 Yksityinen rahoitus  0
 Yhteensä  758 413

Hankehenkilöstö: 

Yhteyshenkilö:

Päivi Hanni-Vaara
Projektipäällikkö
gsm 020 798 5704

paivi.hanni-vaara(at)ramk.fi 
   


Mirva Tapaninen
Koulutussuunnittelija
gsm  020 798 5766
mirva.tapaninen(at)ramk.fi

   


Tomi Sipola
eLVa-koordinaattori

gsm  010 383 5554
tomi.sipola(at)tokem.fi


Lisää projektista: eLVablogi.blogspot.com

 ESRlogo.jpg

ELY_Logo.JPG

                 Lapland Online 2013_2.jpg

KTAMK_LUC.jpg                            

RAMK_LUC_vaakamallinen.jpg