Matkalla huipulle
 

Hankkeet

Tapahtumien aluetalousvaikutusten arviointiAika: 1.5.2014 – 30.4.2015

Rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto, Lapin liitto

MTI:n rooli: Hankkeen hallinnoija on MTI/ Lapin ammattikorkeakoulu ja MTI/ Lapin yliopisto on hankkeen osatoteuttaja. Hankkeessa työskentelevät mm. Mirva Tapaninen ja Pasi Satokangas

Tavoitteet

Kohdetapahtumien talousvaikutusten selvittäminen ja tiedon sekä työvälineen tuottaminen tapahtumanjärjestäjille, aluekehittäjille ja matkailutoimijoille.

Toimenpiteet


Pyhä Unpluggedin, Luosto Classicin ja Staalon teatterifestien talousvaikutusten selvitysten tekeminen.

Arviointimenetelmän soveltuvuuden testaaminen lappilaisten tapahtumien talousvaikutusten selvittämiseen.

Tulokset

Tapahtumanjärjestäjät ja kunnat saavat välineitä arvioida perustellusti tapahtumien talousvaikutuksia.

Hankehenkilöstö

Mirva Tapaninen, projektipäällikkö
Puh. 040 183 2073
Mirva.tapaninen(at)lapinamk.fi

Pasi Satokangas, hankesuunnittelija
Puh. 040 484 4498
Pasi.satokangas(at)ulapland.fi

Rahoitus
 
EAKR ja valtio 35 000€
Kuntarahoitus 15 000€
Rahoitus yhteensä 50 000€