Matkalla huipulle
 

Hankkeet

Matkailun tuotekehitysosaamisen kansainvälistäminen


Hankkeen kesto:
1.6.2013-31.12.2014

Tavoitteet:

Kokonaisvaltaisen tuotekehityksen lähtökohtana ovat toimintaympäristön tarjoamat mahdollisuudet sekä asiakkaiden ja yritysten muuttuvat toimintatavat. Matkailun tuotekehitysosaamisen kansainvälistäminen -hankkeessa ennakointi tuo uudenlaisen ulottuvuuden kanssatuottajuuden lähtökohdasta muodostuvaan kokonaisvaltaiseen tuotekehitykseen.

Ennakointi suuntaa tuotekehitystä kohti tulevaisuutta ja tukee siten yrityksen tulevaisuuteen vaikuttavaa, proaktiivista toimintaa. Hanke mahdollistaa tuotekehitysosaamisen vahvistamisen tutkimuksen ja käytännön kehittämistyön avulla yhdessä matkailuelinkeinon toimijoiden kanssa alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Toimenpiteet:

Hankkeen toimenpiteinä ovat hankkeen painopistealueisiin (vastuullisuus, ennakointi, elämykset) kohdennetut kansainväliset benchmarking- ja verkostoitumismatkat, ennakoivan ja kokonaisvaltaisen matkailun tuotekehityksen hyvien käytäntöjen tunnistaminen ja raportointi, yhteistyön käynnistäminen kansainvälisten kumppanien kanssa sekä osaamisen integrointi MTI:n tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoimintaan.

Tulokset:
Hankkeen tuloksina ovat kansainvälinen tieteellinen artikkeli, opetusesimerkit, pro gradu -työ, tulosten pilotointi MTI:ssä ja lappilaisille matkailuyrittäjille sekä yhteistyön käynnistyminen kansainvälisten yhteistyökumppanien kanssa.

Opetukseen integroinnin kautta hankkeessa tuotettu tuotekehitysosaaminen kanavoituu opiskelijoille ja heidän osaamiseensa ja edelleen yrityksiin opiskelijoiden siirtyessä työelämään.

Hankkeen avulla kehitetään Matkailun integroitu tuotekehitys (MIT) -hankkeen (2008-2011) aikana muodostettua asiantuntemusta kokonaisvaltaisesta tuotekehityksestä. Lisäksi hankkeen tulokset täydentävät aiemmin tuotettua Matkailun tuotekehittäjän käsikirjaa.

MTI:n rooli hankkeessa:

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti on hankkeen päätoteuttaja. Hanketta hallinnoi Lapin ammattikorkeakoulu. Lapin yliopisto on osatoteuttajana.

Kumppanit:
Luleå University of Technology.

Rahoitus:

Hanke on Lapin ELY-keskuksen rahoittama ESR-hanke ja sen budjetti on 277 860 €.

Lisätietoja:
Sanna Kyyrä, projektipäällikkö
sanna.kyyra(at)ulapland.fi
puh. 040 484 4492040 484 4492