Matkalla huipulle
 

Hankkeet

Viisumivapauden vaikutukset pohjoisessa –

Viva North

Aika: 1.8.2013 – 31.12.2014

Rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto, Lapin liitto

MTI:n rooli: Hankkeen hallinnoija on MTI/ Lapin ammattikorkeakoulu ja MTI/ Lapin yliopisto on hankkeen osatoteuttaja. Hankkeessa työskentelee mm. Pasi Satokangas.

Tavoitteet: Tuottaa tietoa viisumivapauden vaikutuksista Pohjois-Suomessa mm. yrittäjien ja viranomaisten käyttöön.

Toimenpiteet: Laaditaan viisumivapauden vaikutusten arviointimalli, jonka avulla tuotetaan tietoa päätösten tekemisen tueksi Pohjois-Suomessa. Tuottaa viisumivapauden vaikutusten selvitys pilottialueella.

Tulokset: Hanke tuottaa työkalun erityisesti lappilaisen matkailuelinkeinon kehittämistä tukevaan päätöksentekoon.

Hankehenkilöstö

Pasi Satokangas, hankesuunnittelija
Puh. 040 484 4498
pasi.satokangas(at)ulapland.fi

Rahoitus


EAKR ja valtio 35 000 €
Kuntarahoitus 15 000 €
Rahoitus yhteensä 50 000 €