Lisätietoa
A A A

LISÄTIETOA

 

Matkailun tuotekehittäjän käsikirja on suunniteltu ja toteutettu Matkailun integroitu tuotekehitys (MIT) -hankkeessa. Se on Rovaniemen ammattikorkeakoulun hallinnoima EU-rahoitteinen hanke, jonka kesto on 1.1.2008 – 30.4.2011. Yhteistyökumppaneina ovat Lapin yliopisto ja Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus (LEO). Lisäksi Kajaanin ammattikorkeakoulun Tutka-hanke on ollut mukana hanketyössä.

Hankkeen päätulokset voidaan kiteyttää näihin seitsemään osa-alueeseen:

1) Matkailun tuotekehittäjän käsikirja verkossa; ajattelutavallinen osuus ja toiminnallinen työkaluosuus, sekä työkirja ja yritysesimerkit,

2) Mittava kirjallisuuskatsaus siitä, mitä tutkimuskirjallisuudessa tiedetään matkailun tuotekehityksestä, artikkelikäsikirjoitus kansainväliseen tutkimusjulkaisuun (myös konferenssipuheenvuoro ja -julkaisu); tärkeää pohjatietoa käsikirjaa ja kokonaisprosessia varten

3) 50 yrityshaastattelua Pohjois-Suomessa yhdessä Tutka-hankkeen kanssa; tärkeää pohjatietoa ja yritysesimerkkejä käsikirjaa ja kokonaisprosessia varten, artikkelikäsikirjoitus (myös kaksi konferenssipuheenvuoroa)

4) Tiivis yhteistyö kuuden matkailuyrityksen kanssa; konkreettinen tuotekehitysprosessien kehittämistyö yrityksissä (ks. käsikirjan yritysesimerkit); tärkeää pohjatietoa ja yritysesimerkkejä käsikirjaan

5) Kansainvälinen vertaisarviointityö Kroatiassa (kesä 2009) ja Itävallassa (syksy 2009); tärkeää pohjatietoa ja yritysesimerkkejä käsikirjaan, perustan luomista käsikirjan kansainvälistämiselle

6) Kestävän, osallistavan tuotekehitystyön periaatteet, prosessit ja käytännöt – matkailutuotteet tehdään yhdessä

7) Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin pilottihankkeena tärkeää tietoa työelämäläheisestä tutkimus- ja kehittämistyöstä, konkreettista tietoa, osaamista ja palvelutoimintaa yhteen MTIn kolmesta painopistealueesta (Tuotekehitys; muut alueet Ennakointi ja Turvallisuus)

Sen sijaan, että olisi lähdetty liikkeelle perinteisestä tuotekehitysmallista ja tarkasta vaihe vaiheelta etenevästä prosessista, hankkeessa korostettiin matkailuyritysten arkea – ja siitä oppimista. MIT-hankkeen yritysyhteistyössä tutkija-asiantuntijat seurasivat yritysten arjessa työntekijöiden toimintaa ja sitä, miten tuotekehitystä tehdään sekä virallisissa että epävirallisissa tilanteissa. Tällaisella tutkimusotteella oli mahdollista tehdä näkyväksi yritysten konkreettisia työkäytänteitä, toimintaperiaatteita, mahdollisia konflikteja, rajoitteita ja mahdollisuuksia. Päästiin lähemmäksi yrityksen kulttuuria ja sitä, miten ihmiset toimivat jokapäiväisessä työympäristössään. Tämä vahvisti näkemystä siitä, että paitsi matkailutuotteet myös matkailualan innovaatiotyö tehdään yhdessä.

Hankkeessa kävi ilmi, että toimintaympäristön muutosten, matkailutuotteen luonteen ja asiakkaiden moninaisuuden vuoksi yleispätevän matkailun tuotekehitysmallin luominen ei ole tarkoituksenmukaista. Niinpä käsikirjalla onkin haluttu tarjota välineitä oman, itselle ja alueelle sopivimman tuotekehitystavan tunnistamiseen, omaksumiseen ja kehittämiseen.

Käsikirjan suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuneet

MIT-hankkeen tutkija- ja asiantuntijaryhmä:
Hanna Baas (LEO), José-Carlos García-Rosell (Lapin yliopisto), Minni Haanpää (Lapin yliopisto), Mika Kylänen (Lapin yliopisto ja RAMK), Sanna Kyyrä (LEO), Vesa Markuksela (Lapin yliopisto), Kirsi Pitkänen (suunnittelija, RAMK), Eija Raasakka (hankkeen projektipäällikkö, RAMK), Jaana Sirkiä (asiantuntijarooli,St. Lapland), Sanna Tarssanen (LEO), Teija Tekoniemi-Selkälä (RAMK), Anu Valtonen (hankkeen tutkimusjohtaja, Lapin yliopisto), Anna Vanhala (Lapin yliopisto).

Pääyhteistyöyritykset:
Arctic Reindeer, Arctic SnowHotel, Lapin Safarit, StaffPoint, Upitrek ja Villi Pohjola – Eräsetti WildNorth

Kansainväliset yhteistyöyritykset ja -organisaatiot:
Kroatiassa:
Hotel Kolovare, Maslina i Vino Polača, VenEvent, Zadarin yliopisto, ja Zadra elinkeinokehitysyhtiö
Itävallassa: Bio Hotel Stanglwirt, Cable Car Serfaus-Fiss-Ladis, Hotel Furgler, Innsbruckin yliopisto, Management Center Innsbruck, Meran Marketing, Murmliwasser, Swarovskin Kristallimaailma, Tirolin matkailun edistämiskeskus, ja Touriseum.

Kiitämme lämpimästi kaikkia yritys- ja toimijahaastatteluihin osallistuneita henkilöitä ja heidän taustayhteisöjään sekä käsikirjan aiempien versioiden kommentointiin ja testaamiseen osallistuneita asiantuntijoita.

Avainkirjallisuus aakkosjärjestyksessä

Käsikirja on yhdistelmä käytännön esimerkkejä matkailun arjesta, monipuolista tutkimustietoa ja kirjallisuutta. Tässä on listattu 25 avainlähdettä, jotka tarjoavat hyödyllistä lisälukemista kiinnostuneille.

Arnould, Price & Tierny 1998: Communicative Staging of the Wilderness Servicescape. The Service Industries Journal, 18(July), 90-115.
Ateljević & Doorne 2000: ‘Staying Within the Fence’: Lifestyle Entrepreneurship in Tourism. Journal of Sustainable Tourism, 8(5), 378-392.
Cova & Cova 2002: Tribal Marketing: The Tribalisation of Society and Its Impact on the Conduct of Marketing. European Journal of Marketing, 36(5/6), 595-620.
Everett & Jamal 2004: Multistakeholder Collaboration as Symbolic Marketplace and Pedagogic Practice. Journal of Management Inquiry, 13(1), 57-77.
Firat & Dholakia 2006: Theoretical and Philosophical Implications of Postmodern Debates: Some Challenges to Modern Marketing. Marketing Theory, 6(2), 123-162.
García-Rosell, Haanpää, Kylänen & Markuksela 2007: From Firms to Extended Markets: A Cultural Approach to Tourism Product Development. Tourism – An Interdisciplinary Journal, 55(4), 445-459. Luettavissa: http://hrcak.srce.hr/file/38859
García-Rosell, Kylänen, Tekoniemi-Selkälä & Markuksela, ei vuosilukua: Tourism Product Development: A State-of-the-Art Literature Review. International Journal of Tourism and Hospitality Research. Artikkelikäsikirjoitus.
Hoffmann 2007: Consumer Integration in Sustainable Product Development. Business Strategy and the Environment, 16, 322-338.
Holt 2005: How Brands Become Icons. The Principles of Cultural Branding. Harvard Business School Press.
Jamal & Getz 1995: Collaboration Theory and Community Tourism Planning. Annals of Tourism Research, 22(1), 186-204.
Jensen 1999: The Dream Society. How the Coming Shift from Information to Imagination Will Transform Your Business. McGraw-Hill. & R. R. Donnelley & Sons Company.
Korkman & Arantola 2009: Arki – eväitä uuteen asiakaslähtöisyyteen. WSOYpro.
Kylänen, García-Rosell, Tekoniemi-Selkälä & Haanpää 2010: Practising Product Development – The Case of Tourism in Northern Finland. Konferenssipaperi. Practising Organising Workshop, Kuopio, 7.–8. kesäkuuta.
Moisander & Valtonen 2006: Qualitative Marketing Research: A Cultural Approach. Sage Publications.
Moritz 2005: Service Design. Practical Access to an Evolving Field. Sähköinen julkaisu, luettavissa:
http://stefan-moritz.com/welcome/Service_Design_files/Practical%20Access%20to%20Service%20Design.pdf
Moscardo 2008: Sustainable Tourism Innovation: Challenging Basic Assumptions. Tourism and Hospitality Research, 8(1), 4-13.
Peñaloza & Venkatesh 2006: Further Evolving the New Dominant Logic of Marketing: from Services to the Social Construction of Markets. Marketing Theory, 6(3), 299-316.
Pine & Gilmore 1999: The Experience Economy: Work Is Theatre & Every Business a Stage. Harvard Business School Press.
Pritchard & Morgan 2001: Culture, Identity and Tourism Representation: Marketing Cymru or Wales? Tourism Management, 22(2), 167-179.
Reckwitz 2002: Toward a Theory of Social Practices: A Development in Culturalist Theorizing. European Journal of Social Theory, 5(2), 243-263.
Saraniemi & Kylänen 2010: Problematizing the Concept of Tourism Destination: An Analysis of Different Theoretical Approaches. Journal of Travel Research, March 19, online first, http://jtr.sagepub.com/content/early/2010/03/19/0047287510362775.abstract.
Schultz & Hatch 2005: Building Theory from Practice. Strategic Organization, 3(3), 337-348.
Solomon 2003: Conquering Consumerspace. Marketing Strategies for a Branded World. Amacom.
Valtonen 2010: Small Tourism Firms as Agents of Critical Knowledge. Tourist Studies, 9(2), 127-143.
Vargo & Lusch 2006: Service-Dominant Logic: Reactions, Reflections and Refinements. Marketing Theory, 6(3), 281-288.

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK