Ideakuppila 

  mit_kaavio_2.jpg mit_yhteistyö.jpg mit_konsultti_2.jpg

Ideakuppila -työkalua on käytetty monipuolisesti tätä käsikirjaa suunniteltaessa, kun etsittiin ratkaisuja yhteistyöyritsten tuotekehitysongelmiin. Staffpointin kanssa sitä pohjustettiin kahdella tavalla. Ensin järjestettiin tapaaminen yhteistyöyrityksen ja sen asiakasyritys LaplandHotelsin kanssa. Tapaamisessa oli mukana hotellinjohtaja, vastaanoton esimiehiä ja vastaanottovirkailijoita kahdesta hotellista. Sitten hankittiin syvällisempää taustatietoa yrityksestä haastattelemalla vastaanottovirkailijoita erikseen. Erityishuomio kiinnitettiin vastaanottotyöhön, esimerkiksi sen osaamisvaatimuksiin ja työpaikkaan. Näistä valittiin keskusteltavat aihepiirit Ideakuppilaan. Ideakuppilan tavoitteena oli edistää uuden työntekijän soveltuvuutta asiakasyrityksen toimintaan ja kohteen työtapoihin, työyhteisöön ja tuotteisiin. Siinä tuotiin samalla porukalla ideoita tuote- ja toiminnan kehittämiseen.

Mikä?

Ideakuppila on kohtaamispaikka, jossa jaetaan ideoita, ajatuksia ja kokemuksia, luodaan yhdessä uutta tietoa ja kyseenalaistetaan asioita rakentavasti. Sitä käytetään yhteisöllisenä ideoinnin ja kehittämisen välineenä, jonka tarkoituksena on saada esiin osallistujien yhteinen tieto-taito vuoropuhelun avulla käsiteltävästä aiheesta ja siihen liittyvistä teemoista. 

Miksi?

Ideakuppila mahdollistaa sen, että jokainen osallistuja saa vapaasti tuoda esiin omat näkemyksensä valitusta aihepiiristä. Esiin tuoduista asioista keskustellaan teemoittain, niitä analysoidaan ja peilataan monipuolisesti, jolloin kunkin teeman sisältöä kehitetään eteenpäin yhdessä. Se sopii erityisen hyvin tilanteisiin, joissa tuotekehittäjä haluaa joko aikaansaada lisää esimerkiksi tuoteideoita tai tunnistaa erilaisia tapoja tehdä tuotekehitystä (ks. Case StaffPoint).

Miten?

Työkirja: Käsiteltävien aiheiden valinnassa voit käyttää avuksesi työkirjan tehtävien 3.2, 5.2 ja 5.3 vastauksia. Kun pohditaan, ketä voitaisiin kutsua ideakuppilaan, voidaan käyttää avuksi työkirjan tehtäviä 2.2.2 ja 5.2.2., 5.2.3. ja 5.2.4 . 

Tekijät: Ideakuppila toteutetaan yrityksen henkilökunnan toimesta. Henkilökunnasta on valittu vastuuhenkilö(t), joka huolehtii käytännönjärjestelyistä, johtaa tilaisuuden kulkua ja kokoaa aikaansaannoksia yhteen. Ryhmätyöskentelyyn osallistuu 3-10 henkilöä. Jos osallistujia on enemmän kuin kuusi, niin teemapöytien kiertäminen voidaan toteuttaa myös pienryhminä.

Kesto: Koko tilaisuuden toteuttamiseen on varattu aikaa 2h.

Järjestelyt: Ryhmätyöskentelyyn tarvitaan aihealue, keskusteluteemat, pöytiä, paperia, muistilappuja ja kyniä. Käsiteltävä aihealue jaetaan keskimäärin 3 – 10 teemaan ja jokaiselle teemalle varataan oma pöytä tms.. Pöydälle asetetaan iso paperi, jonka otsikkona on kyseisen pöydän teema. Osallistujat kiertävät pöydästä pöytään ja kirjoittavat paperille omat näkemyksensä. Näin luodaan ”kahvilaympäristö ja -tunnelma”, jossa henkilöt käyvät keskusteluja eri pöydissä eri teemoista. Kun kaikki osallistujat ovat kiertäneet kaikki teemapöydät, vastuuhenkilöiden johdolla käydään yhdessä läpi pöytäkohtaisesti eri teemoihin tulleet kommentit – keskustellaan, reflektoidaan ja tehdään johtopäätöksiä. Tilaisuuden jälkeen laaditaan kirjallinen yhteenveto tuloksista osallistujille jatkotoimenpiteitä varten.

Muuta: Ideakuppilan voi toteuttaa myös ulkopuolinen kouluttaja, joka toimii puolueettomana vastuuhenkilönä keskusteluteemojen valinnassa, tilaisuuden suunnittelussa ja käytännön toteutuksessa - keskustelun ohjaamisessa ja tulosten analysoinnissa. Tästä on huomattavaa hyötyä varsinkin, jos yritys kokeilee ideakuppilaa ensimmäistä kertaa ja/tai jos keskusteluteemat ovat arkaluontoisia ja niitä pitäisi voida käsitellä mahdollisimman puolueettomasti.
 
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK