26.4.2013

Pyhä-Luoston matkailualueelle turvallisuussuunnitelma

Käytännön toimenpiteitä ja kehittämistyökaluja sisältävä asiakirja on laadittu Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin (MTI) toteuttamassa Lapin matkailun turvallisuusjärjestelmä -hankkeessa. Hankkeeseen osallistuu Sodankylän, Pelkosenniemen ja Kemijärven kuntien lisäksi matkailuyrityksiä, viranomaisia sekä järjestöjen ja kouluttajien edustajia.

Alueen toimijat sitoutuneita suunnitelmaan
Paikalla julkistamistilaisuudessa oli yritysten, viranomaisten sekä Pelkosenniemen, Kemijärven ja Sodankylän kuntien edustajia, jotka avasivat turvallisuutta omista näkökulmistaan.

Pyhä-Luosto Matkailuyhdistys Ry:n toiminnanjohtaja Anu Summasen mukaan Pyhä-Luoston matkailualue pyrki toiminnallaan tukemaan koko Lapin matkailustrategiaa, jossa turvallisuus on yksi keskeisistä arvoista. Alueelle perustettu turvallisuustyöryhmä kokoontuu jatkossa säännöllisesti ja toimii yhtenä Pyhä-Luosto Matkailu ry:n virallisista työryhmistä. Turvallisuustyöryhmä pyrkii ennaltaehkäiseviin turvallisuustoimenpiteisiin sekä järjestämään yhteisiä tapaamisia ja harjoituksia. Käytännön esimerkkeinä yhteistyön tuloksista Summanen mainitsi turvallisuusasioiden sisällyttämisen osaksi alue- ja yritysperehdytyksiä sekä yhteisen tiedotussähköpostiosoitteen.

Olli Melamies Snow Gamesista totesi, että turvallisuussuunnitelman ja -työryhmän ansiosta ei puhuta enää oman yrityksen turvallisuudesta vaan koko alueen turvallisuudesta. Turvallisuustyöryhmässä on löydetty yhteisiä näkökulmia turvallisuusasioihin mutta myös erilaisia näkökulmia. Työryhmän etuina ovat keskustelut ja tiedonkulku alueella sekä yhteisten resurssien kartoittaminen, jolloin tiedetään keneltä saa tarvittaessa apua. Turvallisuustyöryhmä saa myös äänensä paremmin kuuluviin kuin yksittäinen yrittäjä ja erilaisten hankintojenkin tekeminen yhdessä on edullisempaa.

Myös Tarja Heikkinen Lapland Hotel Luostotunturista kertoi yhteistyön olevan hyvällä tasolla. Yhteistyö mielletään tärkeäksi myös siksi, että jos jotain sattuu, asiakkaat ja (ulkomainen)media mieltävät tapahtuman koskettavan usein koko aluetta tai jopa koko Lappia. Matkailualueen turvallisuussuunnitelma on myös hyvä markkinointikeino ja tapa esittää turvallisuutta aluekohtaisesti. Turvallisuussuunnitelma on jatkuva prosessi johon tehdään muutoksia ja toimitaan niiden mukaisesti.

Palopäällikkö Mika Harju kiitti puheenvuoronsa aluksi alueen yrityksiä ja yhteistyöviranomaisia kuluneen sesongin yhteistyöstä joka on ollut toimivaa. Pelastuslaitoksen haasteina Pyhä-Luostolla on pitkät etäisyydet ja yrityksiltä toivotaankin omatoimista varautumista sekä panostamista turvallisuussuunnitelmiin ja -harjoituksiin. Luoston VPK:lle tulisi saada koulutettua lisää väkeä. Maastopelastustehtävät ovat vähentyneet vuosittain osittain sen takia, että reitistöt on saatu ajan tasalle.

Lapin poliisilaitokselta Veli-Matti Vaarala kertoi, että Kemijärvelle ja Sodankylään ollaan käynnistämässä Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (VAPEPA) toimintaa ja se tulee auttamaan poliisi mm etsintätehtävissä Pyhä-Luoston alueella.

Metsähallitukselta puistonjohtaja Hely Juntunen kertoi Pyhä-Luoston matkailualueen olevan kansallispuiston näkökulmasta keskivahva matkailualue. Metsähallituksen rakenteet maastossa ovat pääosin kunnossa ja turvallisia. Muun muassa kaiteita asennetaan tarpeellisiin paikkoihin ja materiaalivalinnoissa kiinnitetään huomiota niiden liukkauteen. Vanhoja vähällä käytöllä olleita huono rakenteita puretaan pois.

Metsähallituksella on käytössään asiakaspalautejärjestelmä, jonka avulla toimintaa pyritään kehittämään jatkuvasti. Kansallispuiston turvallisuusriskejä ovat mm lumivyöryt, metsäpalot, eksymiset, äkilliset sairastumiset ja loukkaantumiset maastossa. Metsähallitus varautuu näihin riskeihin mm. opasteilla, pelastusreiteillä sekä laskeutumispaikoilla. Juntunen mainitsi matkailualueen turvallisuussuunnitelman hyviksi puoliksi sen, että ihmiset ovat tutustuneet toisiinsa, turvallisuusasioita on mietitty yhdessä, riskejä tunnistetaan ja ennaltaehkäistään ja eri tahot sitoutuvat toimintaan.

Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollosta Elina Kostamovaara avasi kuluttajaturvallisuuslakia ja heidän yksikkönsä valvontatoimea matkailualueella. Lisäksi Kostamovaara esitteli tammikuun alussa alkaneen yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollossa, joka kattaa Kemijärven, Pelkosenniemen, Sallan ja Savukosken. Valvottava alue on laaja ja jatkossa valvontatehtäviä tullaan jakamaan terveystarkastajille niin että esimerkiksi yksi keskittyy ohjelmapalveluiden valvontaan koko alueella.

Eero Fisk, Kairankutsu, kertoi yhden miehen yrityksen näkökulman alueen turvallisuustyöhön. Kuluneen sesongin aikana turvallisuuden näkökulmasta on noussut esille asiakkaiden kulttuurierot. Kaikki asiakkaat eivät ymmärrä paikallisia olosuhteita ja riskejä vaikka niistä kerrottaisiinkin heille. Toimijoilla ja oppailla on vastuu asiakkaista ja omatoiminen varautuminen on tärkeää. Turvallisuussuunnitelmat, koulutukset, yhteistyö ja aito asenne turvallisuuden kehittämiseen korostuvat. Matkailualueen turvallisuussuunnitelmasta tulee alueen turvallisuuden kivijalka.

Lisätietoja:
Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti (MTI)
projektisuunnittelija Aleksi Latvala
puh. 020 798 5721, aleksi.latvala(at)ramk.fi

http://matkailu.luc.fi/turvallisuus


 
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK