Matkalla huipulle


Alumnitoiminta / Sales & Marketing Manager, Harriniva Hotels & Safaris
A A A

Sales & Marketing Manager, Harriniva Hotels & Safaris

15.3.2017 12:10

Laura Hokajärvi, restonomi (AMK)

Harrinivaan saapuminen tuntui siltä kuin olisin palannut kotiin. Pääsin työskentelemään tuttujen kasvojen kanssa, minkä lisäksi myös alue ja kohteet olivat käyneet tutuiksi kulkiessani lähes kymmenen vuoden ajan ympäri Lappia.

Myynnin ja markkinoinnin moniosaajana Harrinivassa

Ylläksen alueorganisaatioissa viettämieni erittäin antoisten ja opettavaisten vuosien jälkeen sain mahdollisuuden Muoniossa sijaitsevan Harrinivan Lomakeskus Oy:n myynti- ja markkinointipäällikön sijaisuuteen. Tämän haasteen ja mahdollisuuden otin luonnollisesti vastaan ja pestissä muutamia päiviä nyt olleena voin todeta, että työnkuva on nimenomaan sitä mitä ajattelinkin. Työnkuvaani sisältyy myyntipalvelun ja markkinointihenkilön esimiehenä toimimisen (työvuorojen, työnohjauksen, varamiestoiminnan, ennusteiden ja seurannan valvomisen, palautteiden ja ongelmatilanteiden selvittelyn) lisäksi myynnin ja markkinoinnin kohdentamista asiakaskenttään messujen, myyntitapahtumien ja mediavierailujen muodossa. Harrinivalle tehdään tulevina vuosina myös kehittämishanketta ”Harriniva Master Plan 2035” ja tämän hankkeen osalta tehtävänäni on selvittää Harrinivan erottautumistekijöitä, asiakassegmentointia, tehdä tuotekehitystä ja selvittää digitaalisia kehitystoimenpiteitä.

Opiskelin Lapin ammattikorkeakoulussa matkailun koulutusohjelmassa vuosina 2012-2015 kolmen vuoden ajan, ja valmistuin Restonomi AMK-tutkintoon puoli vuotta etuajassa 18.6.2015. Opintoihin kuuluvat harjoittelut suoritin rovaniemeläisessä kokoushotellissa ja opinnäytetyöni käsitteli tunnetun rovaniemeläisen ohjelmapalveluyrityksen laatu- ja perehdytysasioita.

Olin opiskellut matkailualaa viimeksi 90-luvulla, ja vaikka olin työskennellyt matkailualalla koko tämän välisen ajan, minusta tuntui, että halusin päivittää tietoni ajan tasalle. Vaikka olisin voinut AHOTata (aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen) useampia ensimmäisen vuoden ns. perustiedon kursseja, valitsin niiden suorittamisen käytännön tasolla ajatellen tuota tietojen päivittämisen tarvetta. Koen, että tästä valinnasta oli erityisen paljon apua ajatellen tulevia työtehtäviäni. Opinnot kehittivät suuresti myös sisällöntuotantotaitoja ja kirjoittamisen taitojani.

Opiskeluajalta on jäänyt monia hyviä muistoja. Päällimmäisinä ovat kuitenkin käytännön oppimisen asiat. Ruokatuotannon kurssini sain suorittaa osallistumalla Lapin yliopiston luontomatkailun kenttäkurssilaisten muonitustehtävällä Ylläksellä. Tehtävä sisälsi neljän päivän ajan viidentoista hengen koko päivän ruokailut, eli niiden suunnittelu tuotekorttien ja katelaskennan muodossa sekä käytännön toteutuksen. Toinen hieno muisto on kokous- ja kongressipalveluiden kurssin suorittaminen korkeakoulujen kansainvälisten asioiden kevätpäivien järjestämisessä Levillä, jossa pääsin käytännön tasolla tutustumaan ison kokoustapahtuman järjestelyihin. Myös harjoittelu kokoushotellin myyntipalvelussa toi kokonaan uuden näkökulman myyntipalvelun tehtäviin käytännön tasolla. Muun muassa erilaisten varauskanavien hallinnointi oli minulle uutta.

Matkailualan työkokemukseni on 20 vuoden ajalta niin käytännön töissä kuin taustasovellustenkin parissa. Työtehtäviin on kuulunut asiakastuki- ja koulutusprojekteja, asiakkuuksien hoitoa, projektinhallintaa sekä myyntiä ja markkinointia. Vaikken pidä itseäni erityisen teknisenä ihmisenä, enkä ole tietotekniikkaa juuri opiskellut, urallani on kuitenkin ollut melko paljon IT-alan osaamista ja teknisten asioiden ymmärrystä. Miellän vahvuuteni olevan kuitenkin asiakkaiden ja asiakkuuksien hallinnassa sekä järjestelmällisyydessä. Tämän asian toteaminen vahvistui opiskeluni myötä, ja pidän tällä hetkellä mielekkäämpänä ihmisten ja käytännön asioiden kanssa toimimisen kuin IT-alan tausta-asioiden hoitamisen, vaikka näillä tehtävillä onkin selkeä palkkausero matkailualalla. Nykyisen tehtäväni paikkasijainti on Muoniossa, upeissa maisemissa ja harrastusmahdollisuuksissa, ja tällä on toki suuri merkitys myös työn mielekkyyteen. Länsi-Lappi on ollut aina lähellä sydäntäni ja olen erittäin iloinen voidessani jatkaa työtehtäviäni Muoniossa myynti- ja markkinointipäällikön tehtävissä.

Mielestäni restonomitutkinnon ideaalinen suorittamisaika on kolme vuotta, koulutusohjelman voisi hyvin lyhentää siihen. Omalla vuosikurssillani useat saivat tutkinnon suoritettua 2,5 vuodessa, johon olisin varmasti itsekin pystynyt, ellen olisi ollut koko opiskelujeni ajan työelämässä. Monimuotoinen opiskelu etä- ja lähiopiskelujen yhdistelmänä on erittäin hyvä tapa opiskella, vaikkakin se vaatii suuren motivaation opiskelijalta. Antoisinta oli kuulla käytännön tasolla yrittäjiltä heidän urapolkujaan ja yritysmaailman haasteita.

Myös mitä enemmän kurssien suorituksessa käytännön tehtävissä on mahdollista joustaa, koen sen olevan erityisen tärkeää oppimisen kannalta. Kaiken kaikkiaan olen erittäin tyytyväinen opiskeluihini Lapin AMKissaja aloitinkin vuoden 2016 syksyllä ylemmän ammattikorkeakoulun tutkinnon suorittamisen avoimen ammattikorkeakoulun opintopolun kautta. Isot kiitokset kaikille opiskelukavereilleni, opettajillemme ja etenkin omille tutoreilleni Päivi Hanni-Vaaralle ja Minna Sipposelle!Laura helmikuu 2016.jpg

Laura Hokajärvi