Lapissa on kehitetty vahvaa ja tunnustettua matkailun turvallisuuden verkostoa. Verkostomainen toimintatapa on ratkaisu myös sisäisen turvallisuuden ja arjen turvallisuuden edistämisessä. Keskeisiä tutkimuskysymyksiä on miten avoimia, vapaaehtoisia ja ennaltaehkäiseviä verkostoja koordinoidaan ja johdetaan. Lappi on toiminut kansallisena mallialueena verkostomaisen toimintatavan toteuttamisessa.

Kuva: Verkoston koostumus hankkeen aikana Sallan matkailualueella (Lapin matkailun turvallisuusjärjestelmä – koulutus, verkosto ja ennakointi hanke).

Verkostojohtaminen.png

Kuvio: © Vesa Koivumaa

Lapin korkeakoulukonsernin julkaisuja:
Iivari, P. 2012.* Matkailun turvallisuus: Globaalit muutokset, paikalliset vaikutukset. Rovaniemen ammattikorkeakoulun julkaisusarja D nro 8. Rovaniemi: Rovaniemen ammattikorkeakoulu.

Koivumaa, V. 2011. Verkostokuvaus. Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti. Lapin matkailun turvallisuusjärjestelmä - koulutus, verkosto ja ennakointi -hanke 2011.

Lapin korkeakoulukonsernin opinnäytteitä:
Junes, T. - Kivilahti, T. 2012.* Meri-Lapin matkailualueen turvallisuuden kehittäminen. Opinnäytetyö. Rovaniemen ammattikorkeakoulu. 
                                                                                                   
Jussila, L. - Lampela, N. 2012.* Levin matkailualueen turvallisuuden kehittäminen. Opinnäytetyö. Rovaniemen ammattikorkeakoulu.

Lindgren, J. 2010.* Matkailun turvallisuus: turvallisuussuunnittelu ja sen vaikutukset Levin matkailukeskuksen alueella. Opinnäytetyö. Rovaniemen ammattikorkeakoulu.

Moilanen, M. 2012. Vapaaehtoisen pelastuspalvelun järjestöt voimavarana arjen turvallisuuden tapauksissa. Opinnäytetyö. Rovaniemen ammattikorkeakoulu.

Tarkiainen, A. - Turtinen, H. 2012.* Sallan matkailualueen turvallisuuden kehittäminen. Opinnäytetyö. Rovaniemen ammattikorkeakoulu.

Valle, H. 2012.* Utsjoen matkailualueen turvallisuuden kehittäminen. Opinnäytetyö. Rovaniemen ammattikorkeakoulu.

Muita julkaisuja:
Hiltunen, A. 2011. Johtamisen taito, elämänmittainen matka. Helsinki: WSOYpro.

Järvensivu, T. - Nykänen, K. - Rajala, R. 2010. Verkostojohtamisen opas. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu. 

Latvala, A. 2010.* Matkailukeskus Ylläksen asiakasturvallisuusmanuaali. Opinnäytetyö. Laurea ammattikorkeakoulu.

Valtioneuvoston kanslia. 2005. Verkostojohtamisen mahdollisuudet valtioneuvostossa. Politiikkaohjelmien ja hallituksen strategia-asiakirjamenettelyn toimivuus hallitusohjelman toteuttamisessa. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 6/2005.

Viranomaisraportteja:
Lapin aluehallintovirasto 2012.* Lapin turvallisuustilanne 2012. Rovaniemi: Lapin aluehallintovirasto.

Palmgren, M. 2011.Lapin malli sisäisen turvallisuuden verkostoyhteistyössä. Sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää arjen turvaa. Maaseudun arjen turvaverkosto -hankkeen loppuraportti. 1/2011 Lapin aluehallintoviraston julkaisuja 1/2011.

Kansallisia ja kansainvälisiä tutkimuskirjoja ja -artikkeleita:
Barabási, A-L. 2002. Linkit: Verkostojen uusi teoria. (Linked: The new science of networks, 2002. Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita.

Castells, Manuel. 1996 (toinen painos 2000). The Rise of the Network Society, The Information Age: Economy, Society and Culture Vol. I. Cambridge, MA; Oxford, UK: Blackwell.

Journal of Network and Systems Management.

Nykänen, S. 2010. Ohjauksen palvelujärjestelyjen toimijoiden käsitykset johtamisesta ohjausverkostossa: Matkailulla verkostojohtamiseen? Väitöskirja. Jyväskylän yliopisto.

Salminen, V-M. 2012. Miten voidaan tutkia verkostojen toimintaa? - Teoksessa Kansalaisyhteiskunta 2/2012. (Toim. P. Lappalainen), 170-187. Kansalaisyhteiskunnan tutkimuksen seuran julkaisu. 3 vuosikerta. Jyväskylän yliopisto.

Lisätietoja:
Vesa Koivumaa, Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti, vesa.koivumaa@lapinamk.fi, puh. 040 586 6826

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK